Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Quang Cường
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Cơ khí ô tô
Điện thoại:
0911201828
• 1. Thiết kế, sản xuất và lắp ráp ô tô 2. Rung động và tiếng ồn ô tô
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 28-08-2007 02-06-2011 Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc Học Thạc sỹ với đề tài nghiên cứu " NGhiên cứu rung ồn khung vỏ ô tô khách 32 chỗ ngồi sản xuất ở Việt Nam"
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-10 Giáo trình "Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô"

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện