Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Dương Hữu Tuyến
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Kinh tế bưu chính viễn thông
Điện thoại:
• Chiến lược doanh nghiệp
STT Thời gian Nội dung
1
2 01-01-2016 Đề tài cấp trường năm 2016: Đề xuất mô hình nghiên cứu tác động của các nguồn lực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2003 01-10-2011 Đại học giao thông vận tại Giảng dạy và nghiên cứu tại Bộ môn kinh tế BCVT
2 01-10-2011 31-10-2014 Đại học aix marseille, cộng hòa Pháp Nghiên cứu sinh
3 01-01-2016 31-12-2016 Đại học giao thông vận tải Đề tài cấp trường năm 2016: Đề xuất mô hình nghiên cứu tác động của các nguồn lực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam
STT Thời gian Bài báo
1 01-11-2010 Giải pháp thúc đẩy sự trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông
2 01-11-2010 Nghiên cứu thực trạng đạo đức kinh doanh trong bưu chính viễn thông
3 01-12-2014 DOES LOGISTICAL RESOURCES SHARING AND COORDINATION BETWEEN MANUFACTURERS AND LSPs INCREASE THE LOGISTICAL PERFORMANCE AS PERCEIVED BY THE MANUFACTURER?
4 01-10-2015 Effets perçus de l’intégration relationnelle entre fournisseur et client : le cas de la prestation logistique au Vietnam
5 01-10-2015 Capacité d’innovation du prestataire de services logistiques et performance logistique perçue par l’industriel : quelle relation dans le contexte vietnamien ?
6 01-10-2015 Théorie des ressources appliquée à la logistique: Une identification de cinq dimensions clés
7 01-12-2015 XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆC KẾT HỢP NGUỒN LỰC VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÍCH HỢP GIỮA DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI VIỆT NAM
8 01-01-2016 How Informational Integration Can Improve The Relationship Between Buyer And Supplier Of Logistical Services:Empirical Evidence From Vietnam
9 01-06-2016 Relational integration between supply chain members: Proposal of a measurement scale applicable to Asian emerging countries, Busan, Corée, les 22, 23 et 24 juin 2016 - The 21st International Euro-Asia Research Conference
10 01-09-2016 Bài tham gia hội thảo quốc tế với chủ để: Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi việt nam tham gia AEC và TPP Tên bài: Mối quan hệ giữa khả năng đổi mới của LSP và cải thiện hiệu xuất chuỗi cung ứng
11 01-10-2016 Nghiên cứu tác động của các nguồn lực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện