Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Bình
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Quy hoạch và QLGTVT
Điện thoại:
01669770307
• - Logistics và Vận tải hàng hóa - Logistics thu mua và phân phối - Quản trị chuỗi cung ứng - Đánh giá hệ thống GTVT
STT Thời gian Nội dung
1 15-09-2005 Thành viên nghiên cứu của dự án, Chương trình hỗ trợ ngân sách cấp tỉnh – Nghiên cứu thí điểm của tư vấn giám sát , được tài trợ bởi Tổ chức hợp tác và phát triển quốc tế của Vương quốc Anh (DFID)
2 05-04-2006 Thành viên nghiên cứu dự án, Nghiên cứu khả thi xây dựng tổng kho trung chuyển cho khu kinh tế trọng điểm phía Nam, do UBND tỉnh Đồng Nai tài trợ
3 11-02-2008 Điều phối viên dự án Khảo sát và đánh giá hoạt động các công ty vận tải và logistics ở Việt Nam – Trong khuôn khổ dự án Nghiên cứu toàn diện phát triển bền vững hệ thống GTVT của Việt Nam¬, hợp tác với Công ty tư vấn ALMEC (Nhật Bản)
4 15-03-2012 Điều phối viên dự án, Điều tra phỏng vấn chuyến đi của xe tải tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư Tập đoàn công nghệ Tiên Phong (ITD)
5 10-09-2013 Điều phối viên dự án: Khảo sát hành vi đi lại của người dân, trong khuôn khổ Hỗ trợ đặc biệt cho việc triển khai dự án xây dựng tuyến Metro số 1 của thành phố Hồ Chí Minh (SAFI), hợp tác các chuyên gia của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA
6 12-11-2014 Điều phối viên dự án: Khảo sát hành vi đi lại của người dân dọc tuyến BRT thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư là Công ty Quy hoạch GTVT tích hợp -ITP (Anh)
7 01-01-2016 Thành viên tham gia dự án Quy hoạch dịch vụ logistics tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
8 01-12-2016 Điều phối hợp phần Xây dựng mô hình giao thông, trong khuôn khổ Nghiên cứu khả thi dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, đơn vị tư vấn chính là Công ty Egis (Pháp), Ngân hàng thế giới tài trợ vốn
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 20-10-2013 Thành phố Hồ Chí Minh Logistsics barriers to the rice industry. Case study in the Mekong Delta VIETNAM SUPPLY CHAIN CONGRESS 2013 - SOURCE. MAKE. DELIVER
2 15-03-2014 Ha Noi So sánh cước phí và chi phí vận tải của của loại hình vận tải hàng hóa của Việt Nam Hội thảo về Cước phí vận tải Việt Nam, do Bộ GTVT tổ chức
3 07-12-2014 14-12-2014 Nagoya, Japan Impact Assessment Methods for Freight Transport Management Measures International Doctoral Seminar in Nagoya University
4 02-02-2015 05-02-2015 Istabul, Turkey Feright transport management meassures in the rice industry in the Mekong Delta: An overview and policy considerations The 16th International Conference of Urban Transport (CODATU XVI)
5 19-10-2015 Darmstadt, Germany A Multi-Stage Impacts Assessment Methods for Freight Transport Management Measures International Doctoral Seminar in Technische Universität Darmstadt
6 24-02-2016 Hà Nội Ứng dụng mô hình tổng chi phí Logistics trong đánh giá tác động của giải pháp quản lý VTHH trong ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam Hội thảo quốc tế về Chính sách vận tải trước thách thức của biến đổi khí hậu do Trường Đại học GTVT phối hợp Viện nghiên cứu quốc gia về KHCN giao thông và quy hoạch mạng lưới (IFSTTAR- Pháp) tổ chức
7 19-08-2016 Bangkok, Thailand The impacts of decisions in freight transport management on rice logistics in the Mekong Delta of Vietnam (Awarded for the BEST PAPER and PRESENTATION) International Symposium: Transportation for a Better Life: SAFE AND SMART CITY
8 12-09-2016 Thành phố Hồ Chí Minh Good practices on freight transport management: Lessons learned and applicability for Vietnam International Symposium: Smart Mobility for Smarter Cities
STT Thời gian Bài báo
1 09-05-2008 Đánh giá tác động của hệ thống giao thong đến sự phát triển kinh tế xã hội và đề xuất mô hình tính toán tác động của vận tải biển đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt. Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2005-35-99, Bộ giáo dục và đào tạo
2 13-09-2009 Hiện trạng hoạt động logistics ở Việt Nam¸ Tạp chí khoa học GTVT, Trường Đại học GTVT, số 3(3), trang 32-37
3 05-05-2011 Nghiên cứu tích hợp hoạt động sản xuất, logistics và giao thông: Đề xuất mô hình lý thuyết. Tạp chí hợp tác quốc tế giữa ba trường Đại học Trường Đại học kỹ thuật quốc gia Moscow, Nga (MADI)–Trường Đại học Tây Nam, Trung Quốc (SWTJU)–Trường Đại học GTVT (UTC), số đặc biệt trang 105-112
4 11-11-2011 Nghiên cứu mô hình quản lý logistics đô thị. Ứng dụng cho trường hợp của Hà Nội. Đề tài NCKH cấp trường, mã số T2010-VQHQLGT-78, Đại học GTVT
5 13-08-2014 Phân tích cước phí và cấu trúc chi phí của các loại hình vận tải hàng hóa ở Việt Nam Tạp chí GTVT, Bộ GTVT; Số 7 (2014), trang 25-35
6 06-10-2016 Greenhouse gas emission from freight transport - Accounting for the rice supply chain in Vietnam Procedia CIRP (2016), Volume 40, pages 46-49, ISSN 2212-8271
7 08-12-2016 Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu khí nhà kính của hoạt động vận tải hàng hóa trong chuỗi cung ứng lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long Tạp chí Khoa học GTVT, Trường Đại học GTVT, ISSN 1859-2724
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện