Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đăng Khoát
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật nhiệt
Điện thoại:
02437664057
• - Nghiên cứu cơ chế và quá trình truyền nhiệt truyền chất của các thiết bị nhiệt - lạnh - Mô hình hóa và tối ưu hóa các quá trình và thiết bị nhiệt - lạnh - Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả năng lương của hệ thống lạnh và điều hòa không khí - Thiết kế các hệ thống lạnh và điều hòa không khí trung tâm.
STT Thời gian Nội dung
1 Nghiên cứu trạng thái nhiệt ẩm tường buồng lạnh
2 Khảo sát trạng thái nhiệt tấm bê tông xi măng dưới tác động của thay đổi thời tiết bằng phương pháp phần tử hữu hạn
3 Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt trong lò quay đốt than sản xuất xi măng tại Việt Nam
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện vận hành đến quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện