Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Thị Bích Hạnh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Anh văn
Điện thoại:
0913344178
STT Thời gian Nội dung
1 15-04-2015 Đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu chương trình giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên khoa Công trình trường Đại học Giao thông Vận tải và đề xuất biện pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng. Mã số: T2014-KHCB-53. (Thành viên)
2 19-12-2017 Đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu xây dựng các mô hình cộng đồng học tiếng Anh trong trường Đại học Giao thông Vận tải góp phần đáp ứng chuẩn đầu ra B1 theo khung năng lực châu Âu. Mã số: T2017-KHCB-70. Số QĐ: 2442 ngày 19-12-2017. (Thành viên)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2017-06-29 "English for Civil Engineering". Nhà Xuất bản Giao thông Vận tải. Số xác nhận đăng ký xuất bản: 2021-2017/CXBIPH/2-83/GTVT. Quyết định xuất bản số: 117/QĐ - GTVT ngày 29/6/2017. (Hoàng Thị Minh Phúc - Chief; Võ Hồng Hà; Phạm Thị Bích Hạnh; Bùi Thị Thanh Vân)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện