Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Anh Tuấn
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Quy hoạch và QLGTVT
Điện thoại:
0989530750
• Quy hoạch và kỹ thuật giao thông
• Mô hình mô phỏng các hoạt động GTVT
• ITS trong quy hoạch và quản lý GTVT Đô thị
• Quản lý và tổ chức GTVT Đô thị
STT Thời gian Nội dung
1 01-10-2003 Dự án: Thiết kế kỹ thuật cầu Trắng trên tuyến đường sắt Quốc gia Bắc Nam. Nội dung chính: Thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công cầu
2 03-02-2004 Dự án: Nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại. Công việc cụ thể: • Thiết kế các mố, trụ cầu Phả Lại • Thiết kế kỹ thuật tổ chức thi công cầu đường sắt Phả Lại
3 01-06-2004 Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các cơ sở khoa học nhằm kiểm soát ATGT trên các tuyến đường Quốc lộ ở Việt Nam (Thành viên nghiên cứu)
4 08-06-2005 Dự án: Xã hội hóa phát triển mạng lưới xe buýt tại Thủ đô Hà Nội. Công việc cụ thể: • Điều tra, phân tích nhu cầu VTHKCC • Thiết kế kỹ thuật các tuyến buýt số 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56. • Tính toán các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của dự án
5 01-03-2006 Dự án: Quy hoạch phát triển hệ thống GTNT thành phố Hải Phòng. Công việc cụ thể: • Điều tra, phân tích nhu cầu đi lại • Xây dựng kế hoạch triển khai các dự án quy hoạch • Thiết kế các bản vẽ • Chuẩn bị các báo cáo.
6 05-06-2007 Dự án: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống giao thông tỉnh Hà Nam.Công việc cụ thể: • Điều tra, phân tích nhu cầu đi lại • Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án • Thiết kế các bản vẽ • Báo cáo dự án.
7 01-10-2007 Dự án: Phân tích tác động giao thông dự án KĐT mới Tây Hồ Tây. Công việc cụ thể: • Xây dựng mô hình giao thông • Dự báo nhu cầu giao thông và các tác động • Rà soát và hiệu chỉnh mạng lưới giao thông khu vực dự án.
8 29-01-2008 Dự án: Quy hoạch tổng kho trung chuyển miền Đông Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công việc cụ thể: • Phân tích hiện trạng giao thông khu vực và dự báo nhu cầu vận chuyển hang hóa trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. • Phân tích dòng hang hóa và quy mô của tổng kho trung chuyển. • Xác định vị trí và các phương án kết nối giao thông.
9 10-02-2009 Dự án: Tích hợp mạng lưới UMRT với phát triển đô thị tại Hà Nội. Công việc cụ thể: • Phân tích các điều kiện giao thông hiện trạng xung quanh các nhà ga UMRT. • Cải thiện tiếp cận giao thông cho người đi bộ và các phương tiện xe 2 bánh đến các nhà ga. • Dự toán chi phí
10 02-02-2010 Dự án: Cải thiện VTHKCC tại Hà Nội Công việc cụ thể: • Chuẩn bị báo cáo NCKT. • Dự toán TMĐT. • Thiết kế cơ sở các hạng mục.
11 06-04-2011 Dự án: Hệ thống thu phí chống ùn tắc giao thông tại TP. HCM – HCCS Năm: 2010-2011 Công việc cụ thể: • Phân tích hiện trạng giao thông TP. HCM. • Xây dựng mô hình giao thông & phương án vành đai thu phí. • Xác định các phương án thu phí • Phân tích các tác động của dự án • Chuẩn bị bản đồ, bản vẽ • Thiết kế hệ thống thu phí • Chuẩn bị báo cáo
12 02-03-2012 Dự án: Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng, hợp phần 2 – Hệ thống xe buýt nhanh BRT. Công việc cụ thể: • Xây dựng mô hình giao thông (VISUM và VISSIM). • Dự báo nhu cầu giao thông • Chỉ đạo công tác thiết kế cơ sở dự án • Liên hệ và trao đổi công việc với chủ đầu tư
13 06-02-2013 Đề tài: Xác định lộ trình ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Hà nội (Thành viên nghiên cứu)
14 06-03-2014 Đề tài: Đánh giá tác động hệ thống giao thông vận tải Thành phố Hà nội (Thành viên nghiên cứu)
15 21-10-2014 Dự án giao thông xanh TP. HCM, hợp phần xe buýt nhanh BRT dọc đại lộ Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ. Công việc cụ thể: • Điều phối quản lý chung thực hiện dự án; • Xây dựng mô hình giao thông (VISUM và VISSIM); • Dự báo nhu cầu giao thông; • Chỉ đạo công tác thiết kế cơ sở dự án, lập thiết kế sơ bộ các hạng mục HTKT; • Liên hệ và trao đổi công việc với các bên (WB, UCCI, …) báo cáo tiến độ và tổng hợp báo cáo.
16 04-03-2015 Đề tài: Giám sát Giao thông đô thị thời gian thực - Giải pháp cho Quản lý Giao thông và Phát triển Đô thị Hà nội, Nghị định thư Việt Đức, chương trình R&D "Hợp tác Quốc tế về các giải pháp Kỹ thuật và Dịch vụ bền vững để bảo vệ Môi trường và chống biến đổi khí hậu" (CLIENT) (Thành viên nghiên cứu)
17 05-03-2015 Dự án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Park-city Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Công việc cụ thể: • Rà soát các văn bản pháp lý và quy hoạch cấp trên có liên quan đến nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐT; • Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết hạng mục HTKT giao thông, và TCGT kết nối khu đô thị.
18 09-07-2015 Dự án: TA-8671 VIE - Dự án chương trình phát triển xanh cho các đô thị loại 2. Công việc cụ thể: • (i) Hoàn thành việc chuẩn bị và thiết kế của các kết quả đầu ra Chương trình phát triển xanh cho các đô thị loại 2. • (ii) Thiết kế kỹ thuật các khoản đầu tư được ưu tiên của các thành phố theo kế hoạch hành động Xanh (GCAPs) • (iii) Xác định phạm vi và các chương trình dựa trên kết quả • (iv) Các đánh giá về các chương trình và tăng cường hệ thống và năng lực, nếu cần thiết.
19 16-07-2015 Dự án: Thiết kế chi tiết hệ thống giao thông và thoát nước cho khu đô thị Parkcity Hà Đông, Hà Nội. Công việc cụ thể: • Điều phối quản lý chung thực hiện dự án; • Chỉ đạo công tác thiết kế chi tiết các hạng mục HTKT: đường giao thông, thoát nước mưa; • Lập các hồ sơ thiết kế, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cấp phép xây dựng và triển khai thực hiện các bước.
20 02-03-2016 Dự án: TA-8849 (VIE) - Dự án hỗ trợ phát triển các tỉnh biên giới khu vực Tây Nguyên. Công việc cụ thể: • (i) Đánh giá chất lượng cơ sở hạ tầng hậu cần công và đầu tư phù hợp và nhu cầu và đề nghị phạm vi xây dựng năng lực trong 5 tỉnh DTA Việt Nam; • (ii) Đề xuất phương án để cải thiện hiệu suất của các cơ sở hạ tầng hậu cần công cộng và tư nhân để tạo điều kiện tăng cường kinh doanh nông nghiệp phát triển chuỗi cung ứng và thương mại cho các DTA; và • (iii) Chuẩn bị một kế hoạch thực hiện và Chiến lược Logistics cho các tỉnh DTA Việt, xem xét kết quả của việc đánh giá và khuyến nghị từ nhiệm vụ (i) và (ii) ở trên
21 01-01-2017 Dự án: Dự án di rời cải thiện tiếp cận ga đường sắt và tái thiết phát triển đô thị, Tp. Đà Nẵng. Công việc cụ thể: • (i) Cập nhật mô hình giao thông toàn thành phố Đà Nẵng, trong đó bổ sung thêm mạng lưới đường bộ và giao thông công cộng, nhà ga đường sắt mới; • (ii) Dự báo nhu cầu giao thông và đề xuất phương án quy hoạch dịch vụ VTCC mới trong hành lang nghiên cứu; và • (iii) Đánh giá các tác động giao thông và cung cấp số liệu mô hình đầu ra phục vụ cho đánh giá KTXH dự án.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 20-04-2004 20-08-2008 Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT, trường Đại học GTVT Giảng viên, Nghiên cứu viên tại Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT, trường Đại học GTVT.
2 08-09-2008 04-11-2009 Trường Đại học Paris 12 và Đại học Ponts & Chaussees, CH Pháp Học viên cao học.
3 08-12-2009 01-01-2017 Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT, trường Đại học GTVT Giảng viên, Nghiên cứu viên tại Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT, trường Đại học GTVT.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện