Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Hoàng Vương
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật máy
Điện thoại:
0437664028
• 1, Thiết kế và mô phỏng động học, động lực học Rô bốt công nghiệp. 2, Khảo sát, đánh giá các thông số ảnh hưởng đến hệ thống dao động. 3, Nghiên cứu các bài toán tối ưu hóa nhiều hàm mục tiêu.
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2015
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2014-07-30 Dao động kỹ thuật
2 2015-10-28 Rô bốt công nghiệp

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện