Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Anh Tuấn
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0982790752
• 1.Tính toán, thiết kế kết cấu thép máy xây dựng 2.Tối ưu hóa, giảm nhẹ khối lượng kết cấu thép máy nâng
STT Thời gian Nội dung
1 1.Tham gia đề tài cấp Bộ, ” Nghiên cứu, tính toán, thiết kế trạm trộn cấp phối năng suất 80÷100 tấn/giờ phục vụ thi công nền móng đường bộ theo qui trình AASHTO”; Mã số: B2003-35-63-TĐ Bộ GD&ĐT; Nghiệm thu năm 2005 đạt kết quả tốt.
2 2. Tham gia đề tài cấp Bộ, “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong tính toán thiết kế một số máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng tiêu biểu”; Mã số: B2006-04-18TĐ Bộ GD&ĐT; Nghiệm thu năm 2007 đạt kết quả tốt.
3 3. Tham gia đề tài cấp Bộ, “Nghiên cứu, thiết kế chế thử máy đặt cầu ray MĐR 01 để thi công tầng trên đường sắt Việt Nam”; Mã số: B2008-04-84TĐ Bộ GD&ĐT; Nghiệm thu năm 2010 đạt kết quả tốt.
4 4. Tham gia đề tài theo Dự án GDĐH giai đoạn II, “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị gia công chế thử phục vụ việc chế tạo các chi tiết máy xây dựng – xếp dỡ phù hợp với điều kiện công nghệ Việt Nam”; Mã số EEC8.8 Trường ĐHGTVT. Nghiệm thu năm 2010 đạt kết quả tốt.
5 5.Tham gia đề tài NCKH cấp bộ GTVT ĐT094023: Nghiên cứu công nghệ thi công đường sắt Việt Nam
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện