Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lại Mạnh Dũng
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Mạng và HTTT
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện