Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trịnh Lương Miên
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Điều khiển học
Điện thoại:
0904684595
• Điều khiển và tự động hóa các quá trình công nghệ, sản xuất;
• Điều khiển dự báo, tối ưu và thích nghi các quá trình đa biến phi tuyến;
• Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập số liệu (DCS, SCADA, PLC/HMI);
• Hệ thống tự động hóa vận hành, giám sát, đảm bảo an toàn chạy tàu điện metro (ATO&ATS&ATP:ATC).
STT Thời gian Nội dung
1 20-12-2005 Thiết kế hệ thống điều khiển PLC và hệ truyền động dựa trên trang thiết bị của hãng Mitsubishi phục vụ thí nghiệm và đào tạo (2005), Đề tài NCKH cấp trường, T2005-Đ-ĐT-73, Trường Đại học GTVT, (Chủ trì).
2 14-12-2007 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động xuất hàng chất lỏng trên cơ sở logic mờ, (2007), Đề tài NCKH cấp trường, T2007-Đ-ĐT-71, Trường Đại học GTVT, (Chủ trì).
3 16-12-2008 Xây dựng hệ thống tự động đánh giá độ bền lốp hơi ô tô (2008), Đề tài NCKH cấp Bộ, B2008-04-56, (Tham gia).
4 10-12-2013 Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng các thuật toán lái tàu tự động trên khu gian của tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (2013), Đề tài NCKH cấp trường, T2014-ĐĐT-55, Trường Đại học GTVT, (Chủ trì).
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 13-05-2010 14-05-2010 Mátxcơva, LB Nga Trinh Luong Mien (2010), Khái quát chung về cấu trúc hệ thống điều khiển chạy tàu điện đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Quốc tế về khoa học và thực tế “Trans-Mech-Art-Chem”, 13-14/05/2010, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
2 21-10-2010 22-10-2010 Mátxcơva, LB Nga Trinh Luong Mien (2010), Thuật toán xây dựng quỹ đạo chuyển động tối ưu của tàu điện đường sắt đô thị, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học và thực tế “An toàn chạy tàu” lần 11, 21-22/10/2010, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
3 21-10-2010 22-10-2010 Mátxcơva, LB Nga Baranov L.A., Meleshin I.S., Trinh Luong Mien (2010), Điều khiển chạy tàu điện đường sắt đô thị khi có hãm tái sinh và có giới vận tốc chuyển động, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học và thực tế “An toàn chạy tàu” lần 11, 21-22/10/2010, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
4 04-10-2011 05-10-2011 Mátxcơva, LB Nga Baranov L.A., Meleshin I.S., Trinh Luong Mien (2011), Điều khiển hiệu quả chuyển động tàu điện sử dụng động cơ xoay chiều ba pha và hãm tái sinh, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Quốc tế kỹ thuật điện lần 12, 04-05/10/2011, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
5 21-10-2011 22-10-2011 Mátxcơva, LB Nga Trinh Luong Mien (2011), Thuật toán điều chỉnh thời gian chạy tàu tối ưu của tàu điện đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học và thực tế “An toàn chạy tàu” lần 12, 21-22/10/2011, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
6 28-01-2013 29-01-2013 Đại học GTVT Trịnh Lương Miên (2013), Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều khiển chuyển động tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, Hội thảo khoa học Khoa Điện-Điện tử, 29/01/2013.
7 24-10-2013 25-10-2013 Mátxcơva, LB Nga Baranov L.A., Meleshin I.S., Trinh Luong Mien (2013), Nâng cao an toàn chuyển động tàu điện bằng cách áp dụng hệ thống điều khiển chạy tàu theo nguyên lý dự báo và logic mờ, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học và thực tế “An toàn chạy tàu” lần 14, 24-25/10/2013, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
8 04-11-2015 05-11-2015 Đại học GTVT Trịnh Lương Miên (2015), Điều khiển nhiệt độ bàn là máy rải bê tông nhựa nóng, Hội Khoa học công nghệ lần thứ XX (năm 2015) Trường Đại học Giao thông Vận tải, 05/11/2015.
STT Thời gian Bài báo
1 15-09-2007 Trịnh Lương Miên (2007), Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển tủ sấy bằng phần mềm chỉnh định trực tuyến PID, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 19, 09/2007
2 25-12-2007 Trịnh Lương Miên, Thiết kế bộ điều khiển phản hồi đầu ra cho cầu trục, (2007), Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 20, 12/2007.
3 02-06-2009 Nguyễn Văn Tiềm, Trịnh Lương Miên (2009), Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát đánh giá độ bền lốp hơi ôtô trong việc phê duyệt kiểu lốp, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 26, tr. 112-121
4 03-03-2010 Trịnh Lương Miên, Nguyễn Văn Tiềm (2010), Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái cho cầu trục, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, tr.720-725
5 06-04-2010 Baranov L.A., Meleshin I.S., Trinh Luong Mien (2010), Điều khiển tối ưu năng lượng chạy tàu khi có hãm tái sinh và có giới vận tốc chuyển động, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật giao thông vận tải, Số 4, 04/2010 (tiếng Nga).
6 13-05-2010 Trinh Luong Mien (2010), Khái quát chung về cấu trúc hệ thống điều khiển chạy tàu điện đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Quốc tế về khoa học và thực tế “Trans-Mech-Art-Chem” 13-14/05/2010, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
7 15-08-2010 Baranov L.A., Meleshin I.S., Trinh Luong Mien (2010), Ảnh hưởng của mô hình tàu điện đến chế độ chạy tàu điện đường sắt đô thị tối ưu năng lượng, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải đường sắt Mátxcơva , Số 23, 2010 (tiếng Nga).
8 21-10-2010 Trinh Luong Mien (2010), Thuật toán xây dựng quỹ đạo chuyển động tối ưu của tàu điện đường sắt đô thị, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học và thực tế “An toàn chạy tàu” lần 11, 21-22/10/2010, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
9 21-10-2010 Baranov L.A., Meleshin I.S., Trinh Luong Mien (2010), Điều khiển chạy tàu điện đường sắt đô thị khi có hãm tái sinh và có giới vận tốc chuyển động, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học và thực tế “An toàn chạy tàu” lần 11, , 21-22/10/2010, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
10 18-02-2011 Baranov L.A., Meleshin I.S., Trinh Luong Mien (2011), Điều khiển chạy tàu tối ưu theo chỉ tiêu năng lượng điện, Tạp chí Kĩ thuật điện, Số 8, 08/2011 (tiếng Nga).
11 02-03-2011 Trinh Luong Mien (2011), Cấu trúc hệ thống điều khiển chạy tàu điện đường sắt đô thị Hà Nội, Tạp chí Thế giới giao thông vận tải, Số 4, 2011 (tiếng Nga).
12 08-03-2011 Trịnh Lương Miên (2011), Nghiên cứu phương pháp tính toán sức kéo của tàu điện chạy trên đường ray, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 128, 2011.
13 12-06-2011 Trịnh Lương Miên (2011), Mô hình hóa quá trình chuyển động của tàu điện hành khách, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 33, 2011.
14 04-10-2011 Baranov L.A., Meleshin I.S., Trinh Luong Mien (2011), Điều khiển hiệu quả chuyển động tàu điện sử dụng động cơ xoay chiều ba pha và hãm tái sinh, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Quốc tế kỹ thuật điện lần 12, 04-05/10/2011, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
15 22-10-2011 Trinh Luong Mien (2011), Thuật toán điều chỉnh thời gian chạy tàu tối ưu của tàu điện đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học và thực tế “An toàn chạy tàu” lần 12, 21-22/10/2011, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
16 24-01-2012 Trịnh Lương Miên (2012), Sự phát triển của hệ thống điều khiển tàu điện, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 134, 2012.
17 27-05-2012 Trịnh Lương Miên (2012), Nguyên tắc xây dựng hệ thống điều khiển tự động chuyển động tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 38, 2012
18 19-10-2012 Trịnh Lương Miên (2013), Đo lưu lượng chất lỏng, chất khí trong công nghiệp, Tạp chí Tự động hóa ngày nay; Số 142, 10/2012
19 27-12-2012 Trịnh Lương Miên (2013), Đo lường các sản phẩm dầu khí bằng cảm biến Coriolis, Tạp chí Tự động hóa ngày nay; Số 144, 12/2012
20 21-02-2013 Trịnh Lương Miên (2013), Định hướng xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 145, 1+2/2013
21 01-03-2013 Trịnh Lương Miên, Hoàng Thịnh Nhận (2013), Ứng dụng thiết bị đo lường Coriolis trong công nghiệp dầu khí, Tạp chí Dầu khí, Số 8-2013.
22 03-04-2013 Trịnh Lương Miên (2013), Cảm biến đo trực tiếp lưu tốc khối lượng khí ga dựa trên công nghệ nhiệt, Tạp chí Tự động hóa ngày nay; Số 147, 4/2013
23 27-05-2013 Trịnh Lương Miên (2013), Nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ tính toán tối ưu trong Matlab để giải bài toán điều khiển Robot, Tạp chí Tự động hóa ngày nay; Số 148, 05/2013
24 04-06-2013 Trịnh Lương Miên (2013), Nâng cao tính chính xác của quá trình pha trộn với cảm biến Coriolis, Tạp chí Tự động hóa ngày nay; Số 149, 06/2013
25 15-08-2013 Trịnh Lương Miên (2013), Tổng quan về các loại cảm biến đo lưu lượng trong công nghiệp, Tạp chí Tự động hóa ngày nay; Số151, 08/2013
26 18-09-2013 Baranov L.A., Meleshin I.S., Trinh Luong Mien (2013), Nâng cao an toàn chuyển động tàu điện bằng cách áp dụng hệ thống điều khiển chạy tàu theo nguyên lý dự báo và logic mờ, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học và thực tế “An toàn chạy tàu” lần 14, 24-25/10/2013, Báo cáo tại LB. Nga (tiếng Nga).
27 15-10-2013 Trịnh Lương Miên (2013), Cảm biến áng sáng và ứng dụng nó trong hệ thống điều khiển chiếu sáng tiết kiệm năng lượng điện, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 153, 10/2013
28 04-01-2014 Trịnh Lương Miên, Nguyễn Văn Tiến (2014), Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển phân loại sản phẩm bằng tay máy phục vụ cho sinh viên thực hành; Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, Số 46, 06/2014.
29 20-02-2014 Trịnh Lương Miên (2013), Xu hướng tự động hóa trong hệ thống điều khiển tàu điện, Tạp chí Tự động hóa ngày nay; Số 155+156, 01+02/2014
30 17-03-2014 Trịnh Lương Miên (2014), Tổng quan về mạng cảm biến không dây, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 157, 03/2014.
31 09-04-2014 Trịnh Lương Miên (2014), Nghiên cứu xây dựng quỹ đạo chuyển động của tàu điện đô thị trên khu gian, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Số đặc san TĐH/14, 04-2014.
32 09-06-2014 Trịnh Lương Miên (2014), Hệ thống camera giám sát hoạt động tại kho xăng dầu, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 160, 06/2014
33 20-06-2014 Trịnh Lương Miên (2014), Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều khiển thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 46, 06/2014.
34 29-08-2014 Trịnh Lương Miên (2014), Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý thiết bị giám sát hành trình tập trung, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 162, 08/2014
35 10-05-2015 Trịnh Lương Miên (2015), Cảm biến coriolis đo khối lượng vật liệu dạng hạt thể rắn, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 171, 05/2015
36 30-05-2015 Trịnh Lương Miên (2015), Bộ điều khiển mờ chống lắc có bù ma sát cho cầu trục khi thay đổi chiều dài cáp nâng tải, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 05/2015.
37 11-09-2015 Trịnh Lương Miên (2015), Cảm biến phát hiện phương tiện giao thông, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 175, 09/2015
38 28-10-2015 Trịnh Lương Miên (2015), Điều khiển nhiệt độ máy rải bê tông nhựa nóng, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 48, 10/2015.
39 06-02-2016 Trịnh Lương Miên (2015), Ứng dụng mạng cảm biến không dây trong việc phát triển nông nghiệp xanh cho cây trồng, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 178+179, 01+02/2016.
40 18-03-2016 Trịnh Lương Miên (2015), Ứng dụng Kit Raspberry Pi trong giám sát trực tuyến tình trạng giao thông trên các tuyến quốc lộ, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 181, 03/2016.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2011-04-07 Baranov L.A., Erofeev E.V., Meleshin I.S., Trinh L.M., Tối ưu hóa quá trình điều khiển chuyển động đoàn tàu, Nhà xuất bản Đại học giao thông đường sắt Mátxcơva, 2011 (tiếng Nga).
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-07-2013 30-01-2014 Bùi Thành Tâm Học viên Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển ổn định mức nước trên cơ sở logic mờ và vi điều khiển, Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Hệ thống điều khiển mức nước, mức dầu trong các bể chứa, bồn chứa, nồi hơi... vẫn đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, tuy nhiên chủ yếu vẫn dùng phương pháp điều khiển kinh điển. Đề tài này nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển ổn định mức nước cho bồn đôi nối tiếp khi có tác động của nhiễu dựa trên kỹ thuật điều khiển hiện đại: PID kết hợp với điều khiển mờ. Nội dung của luận văn tập trung chính vào thiết kế bộ điều khiển PID, PID-mờ cho hệ bồn đôi nối tiếp, thiết kế mạch điều khiển mô hình hệ bồn đôi sử dụng vi điều khiển PIC16F; xây dựng thuật toán điều khiển và lập trình điều khiển cho mô hình hệ thống; xây dựng phần mềm giám sát dựa trên môi trường Visual Basic giao tiếp truyền thông giữa máy tính và mô-đun điều khiển để điều khiển và giám sát quá trình hoạt động của mô hình hệ thống. Kết quả nghiên cứu đạt được đó là đã thiết k
2 03-07-2013 27-01-2014 Nguyễn Văn Tiến Học viên Tên đề tài: Ứng dụng ATMEGA16 điều khiển mô hình hệ thống phân loại sản phẩm bằng tay máy công nghiệp Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Việc phân loại sản phẩm sử dụng tay máy công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất tự động có vai trò quan trọng giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Nội dung của luận văn tập trung chính vào việc thiết kế mạch điều khiển mô hình hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc và vật liệu (kim loại, phi kim) sử dụng vi điều khiển ATMEGA16; xây dựng thuật toán điều khiển và lập trình điều khiển cho mô hình hệ thống phân loại sản phẩm; xây dựng phần mềm giám sát dựa trên môi trường Visual Basic giao tiếp truyền thông giữa máy tính và mô-đun điều khiển sử dụng ATMEGA16 để điều khiển và giám sát quá trình hoạt động của mô hình hệ thống phân loại sản phẩm. Kết quả nghiên cứu đạt được đó là đã thiết kế, lắp ráp hoàn chỉnh mạch điều khiển phần cứng cho hệ thống phân loại sản phẩm; xây dựng được phần mềm giám sát trên máy tính giao tiếp truyền thông với mô-đun điề
3 20-12-2013 19-06-2014 Võ Văn Ân Học viên Thời gian thực hiện: 06/2014 Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển ổn định nhiệt độ trên cơ sở logic mờ PID và vi điều khiển PIC16F Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Việc nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển nhiệt độ trong nhiều ứng dụng là rất quan trọng, đặc biệt với các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao và đối tượng điều khiển là phi tuyến. Lúc này, bộ điều khiển PID kết hợp với logic mờ sẽ tạo ra một bộ điều khiển mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nội dung của luận văn tập trung chính vào việc thiết kế mạch điện tử, mạch điều khiển kết nối truyền thông giữa mạch điện tử và máy tính để điều khiển ổn định nhiệt độ lò điện trở dựa trên điều khiển PID và logic mờ; xây dựng thuật toán điều khiển và lập trình điều khiển cho mô hình hệ thống; xây dựng phần mềm giám sát dựa trên môi trường Visual Basic giao tiếp truyền thông giữa máy tính và mạch điện tử để điều khiển và giám sát quá trình hoạt động của mô hình hệ thống. Kết quả nghiên cứu đạt được của luận văn đó là đã thiết kế bộ điều khiển P
4 21-12-2013 27-06-2014 Trần Quốc Đạt Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển vị trí động cơ điện một chiều dựa trên điều khiển mờ - trượt Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Các hệ điều khiển chuyển động luôn được các nhà nghiên cứu rất quan tâm vì sự ứng dụng rộng rãi của nó trong thực tế. Các phương pháp điều khiển quỹ đạo chuyển động thường được thiết kế là điều khiển động lực học ngược, điều khiển thích nghi, điều khiển kiểu trượt. Tuy nhiên chúng đều có những hạn chế riêng. Chính vì vậy, đề tài này nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển vị trí sử dụng động cơ điện một chiều dựa trên điều khiển mờ-trượt rất có giá trị khoa học và tính thực tiễn cao. Nội dung của luận văn tập trung chính vào việc thiết kế và đánh giá bộ điều khiển PID, bộ điều khiển mờ-trượt cho hệ điều khiển vị trí sử dụng động cơ điện một chiều. Kết quả nghiên cứu đạt được đó là đã thiết kế bộ điều khiển PID, bộ điều khiển mờ-trượt cho hệ điều khiển vị trí sử dụng động cơ điện một chiều và tiến hành mô phỏng, đánh giá nhận xét kết quả
5 08-06-2014 29-12-2014 Phạm Ngọc Diệu Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ và đánh giá mô hình của mạng cảm biến không dây Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Mạng cảm biến không dây ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Việc nghiên cứu hiểu rõ về công nghệ và kỹ thuật trong mạng cảm biến không dây sẽ cho phép xây dựng các mô hình đánh giá ảnh hưởng của yếu tố nội/ngoại mạng tác động đến mạng cảm biến không dây. Qua đó giúp các nhà đầu tư quản lý thiết kế và xây dựng mạng cảm biến không dây một cách hiệu quả trong thực tiễn. Cùng với điều này, luận văn tập trung nghiên cứu về hoạt động tiêu thụ năng lượng trong mạng cảm biến không dây thông qua mô hình nguồn năng lượng, từ đó có phương án hợp lý đảm bảo nguồn năng lượng cho mạng khi đưa vào sử dụng trong thực tế. Nội dung của luận văn tập trung chính vào việc nghiên cứu về kỹ thuật cảm biến không dây, kỹ thuật truyền dẫn không dây và phần mềm cho mạng cảm biến không dây. Dựa vào các nghiên cứu này, tác giả đã xây dựng được mô hình ng
6 04-07-2014 09-06-2015 Lê Đức Tuấn Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung gạch tuynel Lương Sơn. Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Xuất phát từ mong muốn giảm chi phí sản xuất gạch tuynel Lương Sơn Hòa Bình, học viên đã khảo sát, nghiên cứu và đề xuất hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung gạch tuynel Lương Sơn trên cơ sở ứng dụng hệ truyền động biến tần động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha và bộ điều khiển nhiệt độ logic mờ thay thế cho hệ điều khiển nhiệt độ theo phương pháp điều chỉnh tốc độ gió gián tiếp bằng van lá chắn (trong khi tốc độ động cơ gần như không đổi). Tại mỗi nhiệt độ đặt thì thông qua bộ điều khiển nhiệt độ (logic mờ hay PID) và bộ điều khiển tốc độ động cơ (PID) sẽ cho ra lưu lượng gió mang Oxy thích hợp để kết hợp với lượng than nhằm thu được nhiệt độ thực tế của quá trình cháy của lò nung tuynel như yêu cầu. Nhờ điều khiển giảm tốc độ động cơ khi nhiệt độ yêu cầu giảm dưới định mức mà tiêu thụ điện năng cho hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung tuynel giảm đáng
7 21-11-2014 13-05-2015 Nguyễn Ngọc Đường Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất đá ốp lát tại Công ty VICOSTONE Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Để làm chủ công nghệ sản xuất, chủ động trong việc thay thế sửa chữa bảo trì bảo dưỡng thiết bị cơ điện và tăng năng suất dây chuyền sản xuất đá ốp lát tại VICOSTONE, học viên đã đề xuất nghiên cứu giải pháp cải tiến nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất đá ốp lát này từ hệ PLC S5 thành PLC S7. Nội dung của luận văn là nâng cấp hệ điều khiển PLC S5 thành hệ PLC S7 với cấu trúc điều khiển phân tán, kết nối toàn bộ các khu vực sản xuất của dây chuyền lại với nhau dựa trên chuẩn mạng PROFINET/IE; chuyển đổi các thiết bị điều khiển hệ S5 sang hệ S7 tương đương, cấu hình phần cứng trên STEP 7 và xây dựng quy trình điều khiển toàn bộ dây chuyền sản xuất dựa trên PLC S7-300, thiết kế chi tiết 01 trạm điều khiển khu vực cân nạp liệu; đề xuất sử dụng HMI KPT 1000 tại hiện trường và phòng chỉ huy trạm sản xuất có hỗ trợ chuẩn truyền t
8 26-11-2014 23-05-2015 Nguyễn Trung Kiên Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế robot điều khiển từ xa giám sát hành trình sử dụng GPS Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot để thay thế một phần hoặc hoàn toàn con người trong các dây chuyền quá trình sản xuất, hay trong những môi trường làm việc khó khăn nguy hiểm luôn được đông đảo nhiều người quan tâm. Đặc biệt việc giám sát hành trình di chuyển của robot là một xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Nội dung của luận văn tập trung vào thiết kế chế tạo robot di chuyển theo các cung đường khác nhau dựa trên ARM STM32/SIM908C và cập nhật được quỹ đạo chuyển động lên giao diện máy tính Google Map xây dựng trên VC#. Sau đó tiến hành thử nghiệm các di chuyển của robot bằng phím điều khiển theo các hướng chuyển động tiến/lùi, rẽ trái/rẽ phải, đồng thời cập nhật hành trình của robot trên giao diện máy tính giám sát ứng dụng bản đồ trực tuyến Google Map. Kết quả nghiên cứu đạt được đó là xây dựng thành công mô hình vật lí robot điều khiển từ xa c
9 29-11-2014 19-06-2015 Lê Đình Chinh Học viên Tên đề tài: Nâng cao chất lượng điều khiển áp suất hầm gió siêu thanh trên cơ sở thích nghi PID - mờ. Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Hầm gió siêu thanh là một môi trường thử nghiệm được sử dụng nhiều trong nghiên cứu khí động học, mô phỏng môi trường bay, nghiên cứu ảnh hưởng của không khí di chuyển qua các vật thể rắn với tốc độ di chuyển vô cùng lớn. Hầm gió siêu thanh có cấu trúc hình ống hoặc đường dẫn và có thể tạo ra gió bởi một cánh quạt khổng lồ hoặc những bồn khí nén áp suất cao. Gió tạo ra được thổi vào các đối tượng cần thử nghiệm như: máy bay, động cơ phản lực, tên lửa hoặc các mô hình bay. Điều khiển ổn định áp suất tại buồng lắng của hầm gió siêu thanh trước khi luồng khí đi qua vòi phun đến buồng kiểm tra thiết bị là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nội dung của luận văn là thiết kế bộ điều khiển thích nghi trên cơ sở PID - mờ để điều khiển ổn định áp suất hầm gió siêu thanh - là hệ rất phức tạp với nhiều khâu bất định thông số. Kết quả nghiên cứu đạt được đó là mô hình
10 02-01-2015 27-06-2015 Phạm Vinh Quang Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID dự báo cho lò điện trở Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Mặc dù đã được nghiên cứu nhiều năm trên thế giới, tuy nhiên tại nước ta điều khiển dự báo vẫn là chủ đề hiện đang được đông đảo các nhà nghiên cứu - nhà khoa học đặc biệt quan tâm. Bộ điều khiển dự báo dùng một mô hình để đoán trước đáp ứng tương lai của đối tượng điều khiển trong một phạm vi dự báo và dựa vào đáp ứng dự báo này, một thuật toán tối ưu được sử dụng để tính toán chuỗi tín hiệu điều khiển tương lai trong phạm vi điều khiển sao cho sai lệch giữa đáp ứng dự báo bởi mô hình và quỹ đạo tham chiếu cho trước là tối thiểu. Chính vì vậy, việc kết hợp các ưu điểm của điều khiển PID với điều khiển dự báo GPC áp dụng cho quá trình ổn định nhiệt độ lò điện trở tại Viện kỹ thuật Điện tử BCA có giá trị khoa học và tính thực tiễn cao. Nội dung của luận văn là nghiên cứu về điều khiển dự báo theo mô hình MCP, từ đó thiết kế bộ điều khiển dự báo kết hợp PID và thuật toán điều khiển dự
11 26-03-2015 03-10-2015 Vũ Minh Đắc Học viên Tên đề tài: Ứng dụng logic mờ điều khiển ổn định mức nước của hệ bồn chữa cháy trên giàn khoan Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Trong ngành dầu khí hệ thống cung cấp nước phục vụ phòng cháy chữa cháy trên giàn khoan có yêu cầu rất cao về độ tin cậy, tính sẵn sàng và phải đảm bảo duy trì mức nước trong hệ bồn đôi liên kết đúng theo mức đặt. Chính vì vậy, nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID chỉnh định thông số mờ cho quá trình mức chất lỏng trong hệ bồn đôi liên kết trên giàn khoan để đảm bảo đúng mức nước theo yêu cầu mà học viên nghiên cứu trong đề tài này có giá trị khoa học và tính thực tiễn cao. Luận văn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy trên giàn khoan, thiết lập mô hình toán học của hệ bồn nước đôi liên kết, từ đó thiết kế bộ điều khiển PID mờ cho quá trình cung cấp nước hệ bồn đôi liên kết chữa cháy trên giàn khoan và tiến hành cài đặt mô phỏng thử nghiệm trên Matlab và trên thiết bị PLC AB Kết quả nghiên cứu đó là thiết kế được bộ điều khiển thích ng
12 02-04-2015 26-10-2015 Nguyễn Ngọc Chinh Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển dự báo mức nước bao hơi của nhà máy nhiệt điện Uông Bí Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Điều khiển dự báo theo mô hình không mới nhưng lại đang được quan tâm nghiên cứu và áp dụng mạnh mẽ tại nước ta trong thời gian gần đây. Bộ điều khiển dự báo theo mô hình sử dụng mô hình toán học của đối tượng để đoán trước đáp ứng tương lai của đối tượng điều khiển, kết hợp cùng với thuật toán tối ưu để tính toán chuỗi tín hiệu điều khiển tương lai sao cho sai lệch giữa đáp ứng dự báo bởi mô hình và quỹ đạo tham chiếu cho trước là cực tiểu. Cùng với đó quá trình mức nước bao hơi là phi tuyến do tính trễ lớn, việc điều khiển bằng luật điều khiển kinh điển thường khó khăn, chất lượng điều khiển chưa cao. Chính vì vậy, nghiên cứu áp dụng bộ điều khiển dự báo mô hình cho cho quá trình điều khiển ổn định mức nước bao hơi của nhà máy nhiệt điên Uông Bí mà học viên thực hiện trong đề tài này có giá trị khoa học và tính thực tiễn cao. Nội dung của luận văn
13 09-07-2015 12-01-2016 Nguyễn Thùy Dung Học viên Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất và mô phỏng các thuật toán điều khiển chuyển động tàu điện đường sắt đô thị trên khu gian Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Hệ thống vận chuyển tàu điện đường sắt đô thị đang được triển khai tại Hà Nội hứa hẹn sẽ mạng những lợi ích to lớn cho người dân. Tuy nhiên, đây là hệ thống đặc thù đòi hỏi chúng ta cần nghiên cứu hiểu & nắm bắt công nghệ để thuận tiện trong việc vận hành khai thác bảo trì bảo dưỡng hệ thống về sau. Trước nhu cầu cấp thiết đó, học viên đã tập trung nghiên cứu vòng điều khiển thời gian nhằm xác định trình tự các chế độ lái tàu để hỗ trợ lái tàu vận hành tàu chuyển động hiệu quả trên khu gian. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp cho ta phương pháp luận khoa học để đánh giá sơ bộ giải pháp chạy tàu mà nhà thầu EPC đề xuất áp dụng trên tuyến Cát Linh-Hà Đông. Nội dung của luận văn tập trung vào nghiên cứu đề xuất các thuật toán điều khiển chuyển động tàu điện trên khu gian theo 3 phương án: thời gian ngắn nhất, tiêu thụ điện năng ít nhất, c
14 11-07-2015 02-01-2016 Nguyễn Thế Hậu Học viên Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho cơ cấu xe buýt nhanh Tóm tắt đề tài nghiên cứu: Xe buýt nhanh ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia, ở nhiều thành phố. Trong nhiều đặc tính nổi bất của xe buýt nhanh, thì bộ phận giảm sóc với bộ điều khiển hiện đại nhằm mang lại cho hành khách hành trình đi lại êm dịu là điểm khá cuốn hút. Chính vì vậy, đề tài của học viên thiết kế bộ điều khiển tối ưu phản hồi trạng thái và khâu quan sát trạng thái cho cơ cấu treo ½ xe buýt nhanh, nhằm mang lại chất lượng chuyển động êm dịu cho hành khách có ý nghĩa khoa học và tính thực tế cao. Luận văn tập trung vào việc thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái tối ưu cho cơ cấu treo mô hình ½ xe buýt nhanh và đánh giá chất lượng hê thống trên Matlab khi so sánh với cơ cấu treo bị động và bộ điều khiển PHTT gán điểm cực. Dựa trên kết quả xây dựng mô hình cơ cấu treo ½ xe buýt nhanh, tác giả đi thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái gán điểm cực, bộ điều khiển phản hồi trạng thái t

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện