Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Phương Châm
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Kinh tế xây dựng
Điện thoại:
0912972874
• Kinh tế xây dựng/Quản lý xây dựng/Quản lý vận hành và khai thác các công trình.
STT Thời gian Nội dung
1 25-12-2014 Ứng dụng hình thác công tư thu hút vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc ở VN - Đề tài NCKH cấp trường
2 15-12-2016 Hoàn thiện mô hình quản lý Nhà nước về khai thác đường cao tốc - Đề tài NCKH cấp trường
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2008-10-10 Phân tích định lượng hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng, Chủ biên TS. Đặng THị Xuân Mai, Nhà xuất bản xây dựng, 2008

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện