Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Yến Liên
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa môi trường và an toàn giao thông
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật môi trường
Điện thoại:
0972079992
• Xây dựng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia; Xây dựng chu trình lái đặc trưng cho các phương tiện vận tải; Kiểm kê phát thải; Đồng lợi ích trong lĩnh vực giao thông vận tải.
STT Thời gian Nội dung
1 08-02-2007 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm hệ thống cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho các trường phổ thông cơ sở ở vùng đồng bằng Bắc bộ". Mã số: B2005-35-55DAMT.
2 24-03-2008 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho các trường phổ thông tiểu học". Mã số: B2006-04-08DAMT.
3 17-12-2015 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: "Xây dựng chu trình lái cho xe buýt ứng với điều kiện giao thông thực tế của Hà Nội phục vụ mục tiêu kiểm kê phát thải". Mã số: T2015-VMTATGT-74 .
4 31-12-2017 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: "Nghiên cứu đánh giá tiềm năng đồng lợi ích (Co-benefits) đối với chất lượng không khí, biến đổi khí hậu và sức khỏe con người khi áp dụng một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho hệ thống xe buýt tại Hà Nội". Mã số: T2017-MTATGT-36.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 30-09-2014 Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN Tham dự hội thảo khoa học chủ đề: "Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững"
2 16-11-2014 Tại Thanh Hóa Tham dự hội thảo Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 45
3 15-09-2015 Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4, tháng 9/2015
4 15-09-2016 Tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tham dự Hội thảo quốc tế: “Environmental engineering and management for sustainable development” của School of Environmental Science and Technology (INEST), Hanoi University of Science and Technology.
5 08-11-2016 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Tham gia Hội nghị khoa học: "Hội nghị Khoa học "Công nghệ phân tích và Công nghệ môi trường hướng tới tăng cường chất lượng cuộc sống"
6 30-10-2017 01-11-2017 Tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tham dự hội thảo quốc tế: "HUST & KU International Symposium on the Education & Research of the Global Environmental Studies in Asia in conjunction with the 10th Regional Conference on Environmental Engineering 2017"
STT Thời gian Bài báo
1 30-11-2010 Nguyễn Thị Yến Liên (2010) "Ứng dụng phần mềm HYROAD xác định nồng độ chất ô nhiễm tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng". Tạp chí Khoa học GTVT, số 32, năm 2010.
2 14-06-2013 Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Yến Liên (2013) "Dự báo mức ồn do hoạt động của các phương tiện vận tải bằng phần mềm FHWA TNM (Federal Highway Administrion Noise Model)". Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 132, năm 2013.
3 30-06-2013 Nguyễn Thị Yến Liên, Thân Thị Hải Yến (2013) "Nghiên cứu ứng dụng phần mềm EMFAC2007 xác định lượng chất ô nhiễm không khí do hoạt động của các xe buýt tại điểm dừng xe". Tạp chí Khoa học GTVT, số 42, năm 2013.
4 16-11-2014 Nguyễn Thị Yến Liên, Đoàn Danh Cường (2014) "Ứng dụng chương trình DENIKAPLUS để tính toán công nghệ công trình bùn hoạt tính trong xử lý nước thải đô thị cho thành phố Thanh Hóa" đăng trong Kỷ yếu hội thảo Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 45, tháng 11 năm 2014.
5 29-09-2015 Nghiêm Trung Dũng, Lý Bích Thủy, Nguyễn Thị Yến Liên, Nguyễn THị Thu Thủy, Đỗ Khắc Uẩn, Nguyễn Thị Thu Hiền (2015) "Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải phục vụ công tác kiểm kê khí thải" đăng trong Kỷ yếu Hội nghị môi trường Toàn quốc lần thứ IV. (đồng tác giả)
6 20-10-2015 Nguyễn Thị Yến Liên, Nghiêm Trung Dũng, Cao Minh Quý (2015) "Tầm quan trọng của chu trình lái trong các nghiên cứu về đo đạc phát thải của phương tiện cơ gới đường bộ" đã đăng trong Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng KHCN, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành GTVT hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” tháng 10/2015 của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. ISBN: 978-604-76-0707-8.
7 20-11-2015 Nguyễn Thị Yến Liên, Bùi Lê Hồng Minh (2015) "Ứng dụng phần mềm Copert nghiên cứu ảnh hưởng của chu trình lái tới khả năng phát thải qua một số thông số đặc trưng". Tạp chí Khoa học GTVT, số đặc biệt, tháng 11/2015.
8 15-09-2016 Nguyễn Thị Yến Liên, Nghiêm Trung Dũng (2016) "Determination of Markov property of the real-world driving data and its application in the development of the driving cycle" đăng trong Hội thảo quốc tế “Environmental engineering and management for sustainable development” – School of Environmental Science and Technology (INEST), Hanoi University of Science and Technology, tháng 9 năm 2016. ISBN: 978-604-95-0000-8.
9 28-10-2016 Nguyễn Thị Yến Liên, Nghiêm Trung Dũng, Cao Minh Quý (2016) "Impact of the driving cycle on exhaust emissions of buses in Hanoi”. Journal of Vietnamese Environment, Vol 8, No 5, Technische Universitat Dresden, German.
10 31-01-2017 Nguyễn Thị Yến Liên, Nghiêm Trung Dũng (2017) "The determination of driving characteristics of Hanoi bus system and their impacts on the emission” (bằng tiếng Anh). Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Số 55 vol 1.
11 04-04-2017 Nguyễn Thị Yến Liên, Nghiêm Trung Dũng (2017) "Tổng quan về phương pháp xác định hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ". Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 162(2), Đại học Thái Nguyên.
12 04-04-2017 Nguyễn Thị Yến Liên, Bùi Lê Hồng Minh, Cù Thị Thục Anh (2017), "Ứng dụng phần mềm IVE nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc trung bình tới hệ số phát thải của xe buýt Hà Nội". Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 57, Trường ĐHGTVT.
13 08-05-2018 Nguyen Thi Yen Lien, Nghiem Trung Dung (2018). Health co-benefits of climate change mitigation for the bus system of Ha Noi. Vietnam Journal of Science and Technology, 56(3), 312-323.
14 25-10-2018 Nguyen Thi Yen Lien, Nghiem Trung Dung (2018), "Markov property analysis of the real-world driving data and its application", Journal of Science & Technology Technical Universities, 126, 54-58.Hanoi University of Science and Technology.
15 26-03-2019 Nguyen Yen-Lien T, Nghiem Trung-Dung, Le Anh-Tuan and Bui Ngoc-Dung (2019), "Development of the typical driving cycle for buses in Hanoi, Vietnam". Journal of the Air & Waste Management Association, 69(4), pp 423-437. (Tạp chí ISI (SCI), Q2)
16 24-06-2019 Trung-Dung Nghiem, Yen-Lien T. Nguyen, Anh-Tuan Le, Ngoc-Dung Bui, Huu-Tuyen Pham (2019), "Development of the specific emission factors for buses in Hanoi, Vietnam". Environmental Science and Pollution Research. 26(23), pp 24176-24189. (Tạp chí ISI (SCI), Q1)
17 21-12-2019 Dung, Nghiem Trung, Nguyen Thi Yen Lien, Tran Thu Trang, and Dao Duy Nam (2019), "Co-Benefits of Climate Change Mitigation for Public Transport in Different Cities of Vietnam". VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences 35(4).
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2017-10-26 Nghiem Trung Dung, Nguyen Thi Yen Lien, Tran Thu Trang (2017), "Characterization of Bus Emissions – A Case Study in Hanoi, Vietnam: Driving cycles, emission factors and co-benefits", LAMBERT Academic Publishing.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện