Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Hoàng Thị Hà
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
17 năm
Bộ môn:
Vận tải & Kinh tế đường sắt
Điện thoại:
0933879268
• - Nghiên cứu về lĩnh vực Vận tải đường sắt.
• - Nghiên cứu về lĩnh vực Kinh tế giao thông.
• - Nghiên cứu về lĩnh vực Đường sắt đô thị.
• - Nghiên cứu về lĩnh vực Khai thác vận tải đường sắt.
• - Nghiên cứu về lĩnh vực công tác xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong ngành Vận tải đường sắt.
STT Thời gian Nội dung
1 24-11-2008 - Hoàng Thị Hà (2008), “Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải”, Luận văn thạc sĩ Trường ĐH GTVT, Hà Nội.
2 25-12-2008 - Hoàng Thị Hà (2008), “Xây dựng hệ thống Marketing - Mix cho Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội”, Đề tài NCKH Cấp trường T2007-VTKT-35, Trường ĐH GTVT.
3 30-12-2015 - Hoàng Thị Hà (2015), “Nghiên cứu môi trường kinh doanh và đề xuất một số giải pháp nâng cao thị phần vận tải hành khách của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam”, Đề tài NCKH Cấp trường T2015-VTKT-48, Trường ĐH GTVT.
4 22-08-2016 - Hoàng Thị Hà (2016), “Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong ngành Vận tải đường sắt”, Đề tài Luận án TS.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 15-10-2004 08-06-2006 Bộ môn Vận tải - Kinh tế sắt, Khoa Vận tải - Kinh tế, Trường ĐH GTVT - Trợ giảng.
2 08-06-2006 07-01-2017 Bộ môn Vận tải - Kinh tế sắt, Khoa Vận tải - Kinh tế, Trường ĐH GTVT - Giảng viên.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Chiến lược sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện