Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Cao Phương Thảo
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Quản lý dự án
Điện thoại:
0912569498
• Quản lý dự án, Quản lý tiến độ, Quản lý hợp đồng, Quản lý chi phí, Quản lý chất lượng
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-10-2009 01-03-2011 Đại học Giao thông vận tải Thạc sĩ
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện