Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Cao Ý
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
5 năm
Bộ môn:
Quản trị kinh doanh
Điện thoại:
01638986838
• Quản trị kinh doanh, Quản trị logistic, Logistic đô thị.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 15-10-2007 Dynamic Motorcycle Unit and Mean Stream Speed under Mixed Traffic Conditions on Urban Roads. Tạp chí: Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.7, pp. 2439-2453
2 01-01-2010 Location Choice Model for Logistic Firms with Consideration of Spatial Effects. Tạp chí: Journal of the Transportation Research Board, Washington, D.C.pp.17-23
3 20-10-2010 Motorcycle Equivalent Units of Bus based on Delay at Signalized Intersections in Urban Road. Hội thảo: Conference in Surabaya,Indonesia
4 20-12-2010 Methodology for Motorcycle Equivalent Unit at Road- Segments in Urban Road. Hội thảo: Conference in Washington, D.C,USA.
5 10-10-2011 Comparative Analysis of Bus Lane Operations in Urban Roads using Microscopic Traffic Simulation. Tạp chí: Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.8, Jeju, Korea, 2011
6 10-10-2011 An Analysis on Traffic Accidents on Undivided Expressway in Cold and Snow Area. Tạp chí: Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.8.pp. 2020-2030
7 01-11-2011 The Influence of Accessibility on Logistic Firm Location Choice. Tạp chí: Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.10.
8 15-06-2012 Firm relocation patterns incorporating spatial interactions. Tạp chí: The Annal of Regional Science, Springer-Verlag 2012. DOI: 10.1007/s00168-012-0523-3.
9 10-11-2012 Estimating Capacity and Motorcycle Equivalent Units on Urban Roads in Hanoi. Tạp chí: Journal of the American Society of Civil Engineering, 138 (6), pp.776-785.
10 25-12-2012 A Micro-Simulation Model for Firm Relocations. Hội thảo: Conference in Hong Kong,China
11 05-05-2015 Ứng dụng mô hình logit đa thức vào lựa chọn vị trí của doanh nghiệp vận tải. Tạp chí GTVT
12 01-06-2015 Ứng dụng mô hình logit đa thức vào lựa chọn phương tiện vận tải. Tạp chí Khoa Học GTVT
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện