Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Võ Thanh Hà
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
8 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật điện
Điện thoại:
0912241365
• Cung cấp điện
• Bảo vệ hệ thống rơle
• Truyền động điện
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ điện khí hóa đường sắt và điện giao thông thành phố tới năm 2025 ở Việt Nam”, đề tài NCKH cấp bộ, mã số B2008-04-57, Người tham gia thực hiện.
2
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện