Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đào Sỹ Đán
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Kết cấu
Điện thoại:
0437661775
• Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Kết cấu ngầm, Cơ học kết cấu, Phân tích số, Động lực học và ổn định công trình.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 12-11-2010 Nghiên cứu tính toán thiết kế cột bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn hiện hành/ Calculation and design methods of reinforced concrete columns according to current specifications / Publisher: Tạp Chí Khoa học GTVT (1859-2724)
2 07-05-2011 Tính toán kết cấu cầu thép chịu tác dụng của tải trọng mỏi theo 22TCN 272-05/ Calculate steel bridge structure under fatigue load acoording to 22TCN272-05 / Publisher: Tạp chí Cầu Đường Việt Nam (1859-459X)
3 18-12-2014 Evaluation of Constitutive Soil Models for Predicting Movements Caused by a Deep Excavation in Sands / Publisher: Electronic Journal of Geotechnical Engineering (1089-3032)
4 15-08-2015 Deep excavations and shield-tunneling works in Taiwan and Indonesia / Publisher: Numerical Analysis in Geotechnics – NAG2015, 20 August 2015, Vietnam Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Ha Noi, Viet Nam
5 30-09-2015 Prediction of Ground Surface Settlements Caused by Deep Excavations in Sands Publisher: Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA (0046-5828)
6 02-11-2015 PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH SỐ ĐO CHUYỂN VỊ NGANG TƯỜNG CHẮN CỦA HỐ ĐÀO SÂU/ The correction method of measurements of lateral wall displacements in deep excavations / Publisher: Proceedings of Young Lecturer Science Symposium, Faculty of Civil Engineering, University of Transport and Communications, 11/2015, Ha Noi, Viet Nam
7 14-03-2016 Evaluation of Performance of Diaphragm Walls by Wall Deflection Paths for Deep Excavations in Central Ha Noi / Publisher:Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA (0046-5828)
8 04-04-2016 Impacts from three-dimensional effect on the wall deflection induced by a deep excavation in Kaohsiung, Taiwan / Publisher: The 15th Asian Regional Conference (15ARC) on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2010-05-10 Bài giảng Cơ học Xây dựng/Lecture of Construction Mechanics / Publisher: Đại học Giao thông Vận tải

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện