Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Thùy Linh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Kinh tế vận tải và du lịch
Điện thoại:
0904568382
• Kinh tế vận tải - chuyên sâu về kinh tế vận tải hàng không Quản lý doanh nghiệp vận tải
STT Thời gian Nội dung
1 01-10-2008 Đề tài NCKH cấp bộ 2007 / 2008: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quản lý chất lượng cho doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô trong xu thế hội nhập kinh tế - Thư ký đề tài
2 01-10-2009 Đề tài NCKH cấp Bộ 2008/2009: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp về quản lý vận tải du lịch ở Việt Nam trong quá trình gia nhập WTO - Thành viên tham gia
3 01-10-2011 Đề tài NCKH cấp Bộ 2010/2011: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật cho CHKQT Nội Bài - Thư ký đề tài
4 31-12-2016 Đề tài NCKH cấp Trường 1015/2016: Giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kỹ thuật mặt đất nhằm đảm bảo an toàn trong vận tải hàng không
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2 01-10-2006 31-12-2009 Đại học Giao thông vận tải -Hà Nội Học viên cao học
3 01-10-2010 28-02-2011 Đại học Hiroshima - Nhật Bản Tham dự khóa học International Environmental leader for sustainable ASIA
4 09-03-2015 20-03-2015 Đại học Giao thông vận tải - Hà Nội Tham dự khóa học IT Application in Planning and Operation for Public Transport
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện