Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Trọng Hòa
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0888599012
• 1. Bơm, Mô tơ và các phần tử thủy lực.
• 2. Động lực học hệ thống truyền động thủy lực.
• 3. Năng lượng tái tạo.
• 4. Ma sát và bôi trơn (bôi trơn thủy tĩnh, bôi trơn thủy động)
STT Thời gian Nội dung
1 Chủ trì dự án: Entwicklung eines Berechnungstools zur Lagerberechnung von Innenzahnradeinheiten, T9/2017-T6/2018, Insitute of Fluid Power, Technical Univeristy of Dresden, Germany
2 01-01-2006 Tham gia đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong tính toán thiết kế một số máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng tiêu biểu”; Mã số: B2006-04-18TĐ Bộ GD&ĐT; Nghiệm thu năm 2007 đạt kết quả tốt.
3 01-01-2009 Chủ trì đề tài cấp Trường “Ứng dụng phần mềm Working model 2D mô phỏng quá trình làm việc của máy đào một gầu truyền động thủy lực phục vụ giảng dạy môn học máy làm đất”; Mã số: T2008 - CK - 53; Nghiệm thu năm 2009 đạt kết quả tốt.
4 01-01-2012 Chủ trì đề tài cấp Trường “Nghiên cứu các thông số động lực học hệ thống truyền động thủy lực bộ công tác chèn trên máy chèn đường ray loại 08-8GS”; Mã số: T2012 - CK - 44; Nghiệm thu năm 2012 đạt kết quả tốt
5 01-01-2013 Thư ký đề tài cấp Bộ: “ Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ công nghệ bê tông dự ứng lực”, Mã số: DT 134022 Bộ GTVT, Nghiệm thu năm 2014 xếp loại A.
6 01-01-2013 Tham gia đề tài cấp Trường: “Nghiên cứu ảnh hưởng của đường ống hút tới hiệu suất làm việc của bơm thủy lực”, Mã số: T2013-CK-29, nghiệm thu năm 2013, xếp loại tốt.
7 01-01-2014 Chủ trì đề tài cấp trường: “Nghiên cứu động lực học bơm tự động điều chỉnh lưu lượng trong hệ thống truyền động thủy lực”, Mã số: T2014 - CK - 22, nghiệm thu năm 2014, xếp loại tốt.
8 01-09-2019 Chủ trì đề tài do Quỹ Phát triển và Công nghệ Quốc gia tài trợ mã số 107.03-2019.17: Phát triển phương pháp tính toán phân bố áp suất thủy tĩnh và thủy động trong màng dầu ở chế độ bôi trơn hỗn hợp. Ví dụ tính toán cho bơm bánh răng ăn khớp trong
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-04-2015 30-07-2018 Technical University of Dresden (TUD), Dresden, Germany Research assistant, PhD student
STT Thời gian Bài báo
1 Đồng tác giả bài báo “Ứng dụng Matlab-Simulink trong nghiên cứu động lực học hệ thống thủy lực thiết bị thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực kiểu đà giáo di động (MSS)”, Tạp chí Khoa học GTVT Số 12, tháng 11/2005.
2 Đồng tác giả bài báo: “Nghiên cứu lựa chọn xe quét hút bụi theo điều kiện môi trường khai thác”, Tạp chí Khoa học GTVT Số 32, tháng 11/2010.
3 Đồng tác giả bài báo: “Nghiên cứu lựa chọn thông số kỹ thuật hợp lý của búa rung trong thi công đóng cọc ở Việt Nam ”, Tạp chí GTVT Số 5, tháng 5/2012.
4 Đồng tác giả bài báo “Nghiên cứu các thông số động lực học hệ truyền động thủy lực di chuyển bộ công tác trên máy chèn và hiệu chỉnh đường ray 08-8GS ”, Tạp chí GTVT Số 10, tháng 10/2012
5 Đồng tác giả bài báo “Nghiên cứu động lực học hệ truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác máy khoan cọc nhồi ”, Tạp chí GTVT Số 3, tháng 3/2013.
6 Đồng tác giả bài báo: “Nghiên cứu khảo sát động lực học hệ thống truyền động thủy lực của búa rung thủy lực lắp trên cần trục bánh xích”, Tạp Chí Khoa học GTVT số đặc biệt, Tháng 10/2013
7 Đồng tác giả bài báo: “Xây dựng mô hình toán xác định độ nhớt của dầu thủy lực theo nhiệt độ”, Tạp chí Khoa học GTVT số tháng 9/2013
8 Đồng tác giả bài báo: “Nghiên cứu chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ công nghệ bê tông dự ứng lực và kết quả kiểm định chất lượng”, Tạp chí GTVT số tháng 1+2/2014.
9 Đồng tác giả bài báo: “Nghiên cứu ảnh hưởng của bơm điều chỉnh lưu lượng tự động điều chỉnh linh hoạt theo tải trọng đến các thông số của hệ thống truyền động thủy lực”, Tạp Chí GTVT số tháng 7/2014.
10 Pham, T.H., Müller, L., Weber, J., Experimental Studyof the ring gear orbit for an internal gear motor and pump. The 9th international Conference on Fluid Power Transmission and Control (ICFP2017),pp. 248-253, April 11-13, Hangzhou, China.
11 Pham, T.H., Müller, L., Weber, J., “Theoretical and Experimental Study of Whirl and Stability Phenomena in Internal Gear Motor/Pump”. ASME/BATH FPMC Symposium on Fluid Power and Motion Control, October 16-19, 2017, Florida, USA. (doi: 10.1115/FPMC2017-4336).
12 Trong Hoa Pham, Toan Thang Le, Wenming Cheng, Van Trung Vu, Anh Ngoc Nguyen, Thuy Chi Nguyen, “An approach to analyze the threshold stability of internal gear motors and pumps”, International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems (ICFMAS2018), pp.622-629, October 27-28, Hanoi, Vietnam
13 Pham, T.H., Müller, L., Weber, J., Dynamically loaded the ring gear in the internal gear motor/pump: Mobility of solution, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 32, No. 7, 2018. (doi: 10.1007/s12206-018-0605-y).(SCIE)
14 Trong Hoa Pham, Hybrid method to analysis the dynamic behavior of the ring gear for the internal gear motors and pumps, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 33, No. 2, pp. 602-612 , 2019. (DOI 10.1007/s12206-019-0114-7).(SCIE)
15 01-07-2019 Cơ sở lựa chọn thiết bị phục vụ lắp dựng turbine điện gió tài Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 7/2019
16 03-10-2019 Numerical and experimental analysis of hybrid lubrication regime for internal gear motor and pump (DOI 10.1007/s12206-019-0912-y). Journal of Mechanical Science and Technology 33 (10) 2019 4689~4699
17 02-12-2019 Experimental study of micro vibration of the ring gear in internal gear motor and pump under unstable working condition (DOI 10.1007/978-3-030-37497-6_37). Proceedings of the international conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2019
18 10-01-2020 Theoretical, simulation and experimental intestigation of 1D hybrid pressure distribution for internal gear motors and pumps (DOI 10.1007/s12206-019-1209-x). Journal of Machanical Science and Technology 34 (1) 2020
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
2 Phạm Trọng Hòa, Jürgen Weber, Cơ sở truyền động và điều khiển thủy lực, NXB Khoa học kỹ thuật 2019.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện