Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Toàn Thắng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0981375550
• 1. Truyền động thủy lực trên máy xây dựng - xếp dỡ 2. Tối ưu hóa Kết cấu thép trên máy xây dựng - xếp dỡ 3. Exoskeleton và robotic
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2008 Chủ trì đề tài NCKH cấp trường mã số:T2008-CK-54, tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán kết cấu thép cột hở trong tính toán kết cấu thép Máy xây dựng ”. Nghiệm thu năm 2008, đạt kết quả tốt.
2 01-01-2008 Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số B2008-04-82 “Nghiên cứu ổn định của hệ cần trục phao nổi khi làm việc trên sông ngòi kênh rạch vùng đồng bằng Nam bộ theo quan điểm động lực học”. Nghiệm thu năn 2011 đạt kết quả tốt.
3 01-01-2009 Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số B2009-04-103 " Nghiên cứu lựa chọn thông số đầm lèn hợp lý khi thi công lớp móng đường bộ và đường giao thông nông thôn bằng cấp phối đồi vùng trung du Bắc bộ " Nghiệm thu năm 2010 Đạt kết quả tốt
4 01-01-2011 Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Dự án giáo dục Đại học 2: “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị gia công chế thử phục vụ việc chế tạo các chi tiết Máy xây dựng - Xếp dỡ phù hợp với điều kiện công nghệ Việt Nam”. Mã số EEC 8.8. Nghiệm thu năm 2011 đạt kết quả tốt.
5 01-01-2011 Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số: B2011-04-01 “Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo bộ công tác của máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích”. Nghiệm thu năm 2013 đạt kết quả tốt.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện