Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Quy hoạch và QLGTVT
Điện thoại:
0943999480
• Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực quy hoạch và quản lý giao thông vận tải như an toàn giao thông, quản lý giao thông
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện