Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Minh Hằng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Quản lý dự án
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện