Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vương Thị Hương Thu
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Vận tải & Kinh tế đường sắt
Điện thoại:
0904647594
• 1. Tổ chức vận chuyển hàng hoá và hành khách trên đường sắt 2. Tổ chức chạy tàu trên đường sắt
STT Thời gian Nội dung
1 01-10-2009 Đề tài cấp Trường: Giải pháp nâng cao năng lực thông qua trên đường sắt (Áp dụng thực tế trên Hà Nội – Nam Định)
2 22-03-2017 Đề tài cấp Trường: Nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức chạy tầu hàng cố định theo thời gian trên tuyến đường sắt Bắc - Nam
3 26-08-2019 Đề tài Cấp Trường: Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều độ chạy tàu trên đường sắt
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện