Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Duy Đức
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Công nghệ giao thông
Điện thoại:
0945666166
• cơ khí chính xác, CAD, CAM, CNC
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-10-2015 25-03-2019 Trường đại học Toulouse III - Pháp Nghiên cứu sinh
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện