Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Xuân Trường
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
VT đường bộ TP
Điện thoại:
0978988585
• Tổ chức và quản lý vận tải đường bộ và đô thị. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Vận tải Đa phương thức.
STT Thời gian Nội dung
1 30-11-2007 Thành viên tham gia đề tài cấp bộ: Đề xuất phương pháp xác định diện tích giao thông tĩnh cho vận tải hành khách công cộng trong đô thị, Mã số B2007-04-44.
2 30-12-2009 Thư ký dự án cấp tỉnh: Lập quy hoạch xây dựng bến xe, điểm đỗ và trạm dừng nghỉ ô tô khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.
3 16-11-2010 Thư ký dự án cấp tỉnh: Lập quy hoạch chi tiết hệ thống bến xe, điểm đỗ xe và các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020.
4 07-12-2010 Thành viên tham gia đề tài cấp bộ: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị phục vụ vận tải hành khách công cộng đến năm 2020, Mã số B2010-04-124.
5 31-12-2010 Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Nghiên cứu đề xuất giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong vận tải hành khách bằng đường bộ ở Việt Nam, Mã số T2010-KTVT-57
6 30-11-2011 Thư ký dự án: Lập quy hoạch ngành giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.
7 30-12-2011 Thành viên tham gia đề tài cấp tỉnh: Xây dựng luận cứ khoa học đầu tư phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tuyến hành lang ven biển Vũng Tàu-Tân Thành đến năm 2020.
8 30-12-2013 Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp dịch vụ Logistics ở Việt Nam, ứng dụng cho Công ty Cổ phần kho vận Hải Dương, Mã số T2013-VTKT-05
9 31-12-2013 Thư ký dự án cấp tỉnh: Quy hoạch mạng lưới hệ thống kho cảng ICD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
10 31-12-2013 Thành viên tham gia đề tài cấp trường: Nghiên cứu kết nối phối hợp hoạt động của các tuyến xe buýt tại điểm trung chuyển, ứng dụng cho điểm trung chuyển Cầu Giấy, Hà Nội, Mã số T2014-VTKT-41
11 30-06-2014 Thư ký dự án cấp tỉnh: Quy hoạch giao thông đường thủy nội địa tỉnh Đăklăc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
12 31-12-2015 Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định vị trí điểm dừng xe buýt trong thành phố, Ứng dụng tính toán cho một số tuyến xe buýt trong thành phố Hà Nội
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2 21-06-2006 23-06-2006 Melia Hotel, Hà Nội, Việt Nam Thành viên ban tổ chức hội thảo: Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về phát triển bền vững giao thông vận tải và quy hoạch sử dụng đất
3 01-11-2013 15-11-2013 Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam Tham gia Hội nghị khoa học Công nghệ Trường Đại học Giao thông Vận tải
4 01-10-2015 15-10-2015 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Tham gia Hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải lần thứ III
5 01-11-2015 15-11-2015 Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam Tham gia Hội nghị khoa học Công nghệ Trường Đại học Giao thông Vận tải
STT Thời gian Bài báo
1 31-12-2013 Đồng tác giả bài báo: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định vị trí các điểm dừng của tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố, Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải số 44, tháng 12/2013
2 31-03-2014 Tác giả bài báo: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Logistics tại Việt Nam, Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 03/2014
3 30-10-2015 Đồng tác giả bài báo: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, ứng dụng đề xuất các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể đánh giá sự phát triển bền vững của hành lang kinh tế Vũng Tàu - Tân Thành, Tạp chí hội thảo khoa học Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, năm 2015
4 30-10-2015 Đồng tác giả bài báo: Nghiên cứu đề xuất và đánh giá các kịch bản phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải hành lang ven biển Vũng Tàu - Tân Thành đến năm 2020 và các phương án ưu tiên đầu tư, Tạp chí hội thảo khoa học Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, năm 2015
5 30-10-2015 Đồng tác giả bài báo: Xây dựng một số tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 10 năm 2015
6 30-11-2015 Tác giả bài báo: Hoàn thiện phương pháp xác định vị trí điểm dừng của tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số đặc biệt tháng 11 năm 2015
7 01-05-2016 Đồng tác giả bài báo: Nghiên cứu đề xuất xây dựng khung tiêu chuẩn cho vận tải hành khách bằng xe buýt trong đô thị, Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 05/2016
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện