Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Thị Lan Anh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Kế toán - Kiểm toán
Điện thoại:
0989388793
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 19-11-1991 30-06-1997 Trường ĐH tổng hợp Đường sắt Mátxcơva, LB Nga 1997: ThS. Thống kê, Kế toán, Kiểm toán, Trường ĐH tổng hợp Đường sắt Mátxcơva– LB Nga, miit.ru
2 01-08-1997 04-06-2001 Trường ĐH tổng hợp Đường sắt Mátxcơva, LB Nga 2001: Tiến sĩ Kinh tế ngành Kinh tế và quản lý; Phương pháp toán trong kinh tế, Trường ĐH tổng hợp Đường sắt Mátxcơva– LB Nga, miit.ru
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2008-01-01 Bài giảng “ Lý thuyết hạch toán kế toán”. Chủ biên
2 2013-01-01 Bài giảng “Tài chính tiền tệ”. Chủ biên
3 2014-01-01 Bài giảng “Định giá tài sản” . Chủ biên
4 2014-01-01 Bài giảng “Kế toán tài chính 1”. Tham gia
5 2016-01-01 Bài giảng “Kế toán tài chính 2”. Tham gia
6 2016-01-01 Giáo trình “Nguyên lý kế toán”. Chủ biên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện