Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Mạnh Hùng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
5 năm
Bộ môn:
Đại số và XSTK
Điện thoại:
0985685699
• (1) Lý thuyết hàm chính quy và ứng dụng trong vật lý và cơ học (2) Phương trình đạo hàm riêng (3) Giải tích số
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 04-07-2012 06-07-2012 Weimar, Germany On M-conformal mappings and geometric properties, 19th International Conference on the Applications of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering (IKM 2012)
2 10-07-2012 14-07-2012 Vienna, Austria On M-conformal mappings, 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, AEROSPACE AND SCIENCES: ICNPAA 2012
3 05-08-2013 09-08-2013 Krakow, Poland On orthogonal monogenics in oblate spheroidal domains and recurrence formulae, 9th International ISAAC Congress
4 21-09-2013 27-09-2013 Rhodes, Greece On ψ-hyperholomorphic functions in R3, 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2013: ICNAAM 2013
5 28-04-2014 29-04-2014 Erfurt, Germany Psi-hyperholomorphic functions in R^3: mapping properties and applications, Workshop "Hypercomplex Analysis and Applications"
6 22-09-2014 28-09-2014 Rhodes, Greece ψ-hyperholomorphic functions and an application to elasticity problems, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014)
7 14-06-2015 16-06-2015 Goslar, Germany Notes on Psi-hyperholomorphic functions, Conference on Noncommutative Algebras and Application (NCAA)
8 20-07-2015 22-07-2015 Weimar, Germany A geometric approach to problems in theories of monogenic functions, 20th International Conference on the Applications of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering (IKM 2015)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
2 2015-09-10 ψ-Hyperholomorphic Function Theory in R3: Geometric Mapping Properties and Applications (Dissertation)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện