Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Trung Thành
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Điện thoại:
0912831299
• - Triết học & Lịch sử Triết học - CNDVBC&CNDVLS - Phát triển con người
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2014 Đề tài cấp Bộ 2013-2014 của Viện Nghiên cứu Con người: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: Yêu cầu và giải pháp”
2 16-01-2017 Luận án Tiến sĩ: "Những tư tưởng của Amartya Sen và ý nghĩa của chúng ở Việt Nam hiện nay"
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 15-05-2013 15-05-2016 Học viện Khoa học xã hội Việt Nam Làm Nghiên cứu sinh
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-07-15 Đồng chủ biên Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Sách Tham khảo), Nxb Giao thông

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện