Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Tài Duy
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Kinh tế xây dựng
Điện thoại:
0989948921
• - Đánh giá tác động của dự án - Quản lý dự án xây dựng - Hợp tác công tư (PPP) - Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện