Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Ngô Văn Minh
Năm sinh:
1983
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Cầu hầm
Điện thoại:
0994305555
• Đánh giá, chuẩn đoán hư hỏng trong các công trình cầu (Evaluation of bridge)
• Cơ học tính toán (Computational Mechanics)
• Hư hỏng trong kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực (Defects in reinforced concrete and prestressed concrete)
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2008 31-12-2008 TU Darmstadt - CHLB Đức Cơ học tính toán
2 09-09-2009 31-07-2010 ENS Cachan - CH Pháp Thạc sĩ Cơ học và Vật Liệu
3 01-12-2010 24-12-2013 ENS Cachan - CH Pháp Tiến sĩ Công trình
STT Thời gian Bài báo
1 Model for localized failure with thermo-plastic coupling: theoretical formulation and ED-FEM implementation VM Ngo, A Ibrahimbegović, D Brancherie Computers & Structures 127, 2-18
2 Enriched Timoshenko beam finite element for modeling bending and shear failure of reinforced concrete frames NN Bui, M Ngo, M Nikolic, D Brancherie, A Ibrahimbegovic Computers & Structures 143, 9-18
3 Softening behavior of quasi-brittle material under full thermo-mechanical coupling condition: Theoretical formulation and finite element implementation M Ngo, D Brancherie, A Ibrahimbegovic Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 281, 1-28
4 Nonlinear instability problems including localized plastic failure and large deformations for extreme thermo-mechanical loads VM Ngo, A Ibrahimbegovic, E Hajdo Coupled Systems Mechanics 3 (1), 89-110
5 Thermomechanics failure of RC composites: computational approach with enhanced beam model M Ngo, A Ibrahimbegovic, D Brancherie Coupled Systems Mechanics 3 (1), 111-145
6 Continuum damage model for thermo-mechanical coupling in quasi-brittle materials M Ngo, A Ibrahimbegovic, D Brancherie Engineering Structures 50, 170-178
7 Localized failure for coupled thermo-mechanics problems: applications to steel, concrete and reinforced concrete VM Ngo École normale supérieure de Cachan-ENS Cachan
8 Numerical modelling of monotonic and cyclic response of anchorage steel bar. VM Ngo, P Jehel, A Ibrahimbegovic Workshop on Construction under Exceptional Conditions (CEC 2010), A0012
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-08-15 Hướng dẫn tăng cường kết cầu Cầu bê tông cốt thép bằng Vật liệu FRP theo Tiêu chuẩn ACI 440
2 2016-09-01 Ứng dụng mô hình hệ thanh trong kết cấu cầu BTCT
3 2016-09-04 Ví dụ tính toán cầu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép
4 2016-09-15 Đánh giá công trình cầu theo tiêu chuẩn AASHTO LRFR 2011
5 2017-07-27 Hư hỏng trên Cầu bê tông dự ứng lực nhịp lớn: nguyên nhân, biện pháp sửa chữa
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 15-07-2016 Phạm Tuyên Huấn Học viên Ứng dụng mô hình hóa thông tin xây dựng trong thiết kế công trình cầu
2 05-09-2016 Nguyễn Như Toán Học viên Nghiên cứu khả năng xuất hiện vết nứt do nhiệt thủy hóa trong thi công mố, trụ cầu
3 15-09-2016 Trương Trí Thức Học viên Nghiên cứu ứng dụng cầu dàm I cánh rộng bằng bê tông dự ứng lực trong công trình cầu ở Việt Nam

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện