Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Tào Văn Chiến
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
8 năm
Bộ môn:
Đầu máy toa xe
Điện thoại:
0963909282
• Công nghệ bảo dưỡng sửa chữa đầu máy toa xe
• Công nghệ chế tạo đầu máy toa xe
• Tiếp xúc và mài mòn giữa bánh xe và ray
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-10-2006 01-10-2008 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia thực hiện đề tài:"Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị kiểm tra và đánh giá các loại van hãm đoàn tàu"-Mã số: B2006-04-25-TĐ-Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Vũ Duy Lộc
2 01-01-2007 31-12-2007 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia thực hiện đề tài:"Nghiên cứu ảnh hưởng độ rơ ngang trục bánh xe đầu máy giá chuyển hướng ba trục tới an toàn chuyển động trong đường cong trên đường sắt Việt Nam"-Mã số:B2008-04-61-Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Nguyễn Văn Chuyên
3 01-01-2009 31-12-2009 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia thực hiện đề tài:"Nghiên cứu xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục những hiện tượng bó hãm toa xe trong quá trình đoàn tàu vận hành."-Mã số:DT094030-Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Vũ Duy Lộc
4 01-01-2010 31-12-2010 Trường Đại học Giao thông Vận tải Chủ nhiệm đề tài:"Nghiên cứu những hiện tượng hư hỏng và giải pháp khắc phục những hư hỏng bộ trục bánh toa xe"-Đề tài cấp trường Mã số:T2010-CK-45
5 01-01-2011 31-12-2011 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia thực hiện đề tài:"Nghiên cứu xác định nguyên nhân hư hỏng mài mòn mặt lăn bánh xe toa xe khách thế hệ II, đề xuất giải pháp kỹ thuật khắc phục hư hỏng, giảm thiểu mài mòn mặt lăn bánh xe và tăng hiệu quả khai thác toa xe"-Mã số:DT114013-Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Vũ Duy Lộc
STT Thời gian Bài báo
1 01-03-2008 Nguyễn Văn Chuyên, Mai Văn Thắm, Vũ Thị Hoài Thu, Tào Văn Chiến. Phương pháp xác định tốc độ an toàn của đoàn tầu khi vào đường cong thõa mãn các chỉ tiêu vận chuyển hàng hóa và hành khách. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 21, 3/2008
2 01-11-2008 Vũ Duy Lộc, Tào Văn Chiến. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra và đánh giá các loại van hãm đoàn tầu. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 24, 11/2008
3 01-06-2009 Nguyễn Văn Chuyên, Tào Văn Chiến. Nghiên cứu tác dụng đồng thời của khe hở lợi bánh xe đầu máy với đường ray và độ rơ ngang của các trục với bầu dầu, khung giá chuyển hướng của đầu máy ba trục để nâng cao tính năng động lực. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 26, 6/2009
4 01-06-2009 Nguyễn Văn Chuyên, Tào Văn Chiến. Xây dựng mô hình, thành lập hệ phương trình, sử dụng phần mềm Matlab xác định lực dẫn hướng của đầu máy có kết cấu đối xứng có xét tới độ rơ ngang trục giữa trên cơ sở bài toán có kết cấu không đối xứng. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 26, 6/2009
5 01-12-2009 Vũ Duy Lộc, Tào Văn Chiến. Nghiên cứu ảnh hưởng sự thay đổi áp suất gió ép ống hãm đến tác dụng của van hãm sử dụng trên toa xe.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 28, 12/2009
6 01-09-2010 Vũ Duy Lộc, Tào Văn Chiến, Vũ Duy Đức. Nghiên cứu các biện pháp khả thi khắc phục hiện tượng bó hãm toa xe trong quá trình đoàn tầu vận hành. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 31, 9/2010
7 01-04-2013 越南机车的发展现状与展望
8 01-03-2015 基于Zobory模型的机车车轮磨耗研究
9 01-04-2015 轨道参数对机车车轮磨耗影响的研究
10 01-09-2015 基于Braghin模型的机车车轮磨耗研究
11 01-12-2015 机车车轮磨耗统计数据处理方法与镟修周期预测模型
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện