Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Quang Bằng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Quản trị kinh doanh
Điện thoại:
0914878174
• - Quản trị sản xuất - Quản trị tinh gọn - Quản trị doanh nghiệp - Logistics, Chuỗi cung ứng
STT Thời gian Nội dung
1 01-12-2014 Quản trị chuỗi cung ứng trong xây dựng – Thực tiễn áp dụng tại các công ty xây dựng ở Việt Nam
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2015 01-01-2018 Đại học Giao thông vận tải Tham gia Dự án đào tạo, ứng dụng CNTT vào quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện