Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Ngọc Tú
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Kinh tế bưu chính viễn thông
Điện thoại:
0945101031
• Tổ chức sản xuất kinh doanh trong Bưu chính Viễn thông Dịch vụ và chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông Quản lý nhà nước về Bưu chính viễn thông Ứng dụng thương mại điện tử
STT Thời gian Nội dung
1 24-12-2015 Đề tài KHCN T2015 - VTKT - 47: "nghiên cứu mô hình lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thông tin di động của Tổng công ty viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tại thị trường Hà Nội" - Chủ nhiệm đề tài.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện