Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Văn Giang
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Kinh tế vận tải và du lịch
Điện thoại:
0918353688
• Vận tải - Du lịch
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2008 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về quản lý vận tải du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO
2 01-01-2009 Tư vấn Phát triển VTHKCC bằng xe buýt ở Thành phố Hải Phòng
3 01-03-2012 Tư vấn hồ sơ thầu mở tuyến VTHKCC bằng xe buýt tuyến 61, 62 của Thành phố Hà Nội
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2010 31-12-2010 Đại học GTVT Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực phục vụ của ngành vận tải đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp du lịch trong quá trình hội nhập
2 01-01-2013 31-12-2013 Đại học GTVT Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của hạ tầng vận tải du lịch đường bộ ở Việt Nam
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện