Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Ngọc Trung
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
7 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0983294945
• 1. Nghiên cứu động lực học Máy xây dựng 2. Nghiên cứu về tối ưu hóa kết cấu thép
STT Thời gian Nội dung
1 31-12-2016 Đề tài NCKH cấp trường:Nghiên cứu động lực học hệ thống xy lanh thủy lực của máy ép cọc thuỷ lực di chuyển bước trong thi công các công trình xây dựng ở Việt Nam, mã số: T2016-CK-41
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-02-2007 Nghiên cứu động lực học của thang máy chở người, Tạp chí GTVT số 1+2/2007
2 01-03-2009 “Nghiên cứu lựa chọn các thông số đầm lèn hợp lý móng và mặt đường bằng cấp phối đồi dùng cho đường giao thông nông thôn vùng trung du bắc bộ” - Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải , Số 25, Tháng 03/2009.
3 01-09-2009 “Nghiên cứu thực nghiệm xác định lực căng động trong cáp hàng của cần trục trên hệ cần trục - phao nổi” - Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải , Số 27, Tháng 09/2009
4 01-12-2009 “Nghiên cứu chế độ làm việc hợp lý của máy lu rung khi thi công lớp móng đường bộ bằng cấp phối đồi vùng trung du Bắc Bộ” - Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải , Số 28, Tháng 12/2009
5 01-12-2013 “Một số kết quả nghiên cứu tính toán, thiết kế hệ khung ép của máy ép cọc thủy lực di chuyển kiểu bước lực ép 800 tấn” - Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, Số 44, Tháng 12/2013
6 01-10-2015 Nghiên cứu động lực học máy đầm mặt đường (VTr.B1) bê tông xi măng trong giao thông nông thôn, Tạp chí Khoa học GTVT, Số 48 Tháng 10/2015
7 01-11-2015 Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo máy đầm rung thuộc dây chuyền thi công mặt đường bê tông xi măng trong giao thông nông thôn Việt Nam. Tạp chí Khoa học GTVT, Số đặc biệt Tháng 11/2015
8 01-08-2016 “Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động hệ thống kẹp cọc của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 8 năm 2016
9 13-10-2016 “Nguyên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực đẫn động hệ thống ép cọc của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước”,ký yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí – Đông lực 2016, Ngày 13/10/2016, chỉ số ISBN:978-604-95-0042-8
10 01-10-2017 Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số động lực học của hệ thống truyền động thủy lực của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước
11 02-11-2017 Nghiên cứu động lực học hệ truyền động thủy lực dẫn động cơ cấu di chuyển của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước
12 01-04-2019 Nghiên cứu Động lực học hệ xi lanh thủy lực nâng hạ mâm khoan của máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay lắp trên cần trục bánh xích IHI-DC800 do Việt nam chế tạo.
13 01-05-2019 Nghiên cứu tính toán, thiết kế bàn ép cọc của máy ép cọc thủy lực Robot di chuyển trên cọc.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện