Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Hà Thanh Tùng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Kinh tế vận tải và du lịch
Điện thoại:
0983052704
• - Vận tải hành khách công cộng trong đô thị - Quy hoạch giao thông vận tải. - Tích hợp các phương thức vận tải - Quản lý doanh nghiệp, đi sâu quản lý doanh nghiệp vận tải
STT Thời gian Nội dung
1 10-10-2007 Dự án: Điều chỉnh quy hoạch GTVT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2007-2015, định hướng 2020
2 10-10-2008 Dự án: Tư vấn phát triển VTHKCC bằng xe buýt Hải Phòng
3 10-10-2009 Đề án: Phát triển VTHKCC bằng xe buýt ở thủ đô Hà Nội đến năm 2020
4 10-10-2011 Dự án: Tư vấn đặt hàng VTHKCC bằng xe buýt cho thành phố Hà Nội năm 2011
5 10-10-2012 Dự án: Tư vấn đặt hàng VTHKCC bằng xe buýt cho thành phố Hà Nội năm 2012
6 10-10-2012 Đề án: Củng cố và tăng cường vai trò chủ đạo về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của tổng công ty vận tải Hà Nội đến năm 2015 định hướng đến năm 2020
7 10-10-2012 Đề án: Xã hội hóa hoạt động xe buýt tại thành phố Đà Nẵng
8 10-11-2012 Dự án: Tư vấn hồ sơ thầu, chấm thầu mở tuyến VTHKCC bằng xe buýt tuyến 61, 62 cho thành phố Hà Nội
9 09-12-2012 Dự án: Quy hoạch phát triển VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 -2020
10 10-10-2016 Dự án: Xây dựng năng lực hệ thống vận tải công cộng thân thiện môi trường (ECOTRANS) cho thành phố Hà Nội.
11 10-01-2017 Dự án: Điều chỉnh quy hoạch GTVT tỉnh Bắc Kạn
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 10-10-2006 10-10-2007 Ninh Bình Nghiên cứu ở cấp tỉnh: Kiến nghị các giải pháp an toàn giao thông cho đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Ninh Bình
2 01-01-2008 01-01-2009 ĐH GTVT Đề tài cấp bộ: Nghiên cứu áp dụng phương pháp quản lý chất lượng cho doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô trong xu thế hội nhập
3 01-01-2011 31-12-2011 ĐH GTVT Nghiên cứu hoàn thiện mạng lưới xe buýt tại thủ đô Hà Nội
4 01-01-2012 31-12-2012 ĐH GTVT Đề tài cấp trường: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với tổng công ty vận tải Hà Nội
5 01-01-2016 31-03-2017 ĐH GTVT Đề tài cấp trường: Nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn ở thành phố Hà Nội
6 20-08-2016 20-12-2016 Hà Nội Đề án: Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển VTHKCC bằng xe buýt Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025
7 15-10-2016 16-10-2016 Bộ xây dựng Hội thảo quốc tế về giao thông công cộng hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững
8 15-12-2016 16-12-2016 Trường ĐH Công nghệ GTVT Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành giao thông vận tải năm 2016
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-05-15 Tham gia biên soạn giáo trình: Thống kê doanh nghiệp vận tải - Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện