Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Anh Dũng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Đường sắt
Điện thoại:
0983841175
• - Nghiên cứu yếu tố hình học, nền đường, kết cấu tuyến đường sắt, đường bộ.
STT Thời gian Nội dung
1 01-09-2016 - Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Bộ giao thông vận tải), mã số DT153012: “Nghiên cứu sản xuất, lắp đặt thử nghiệm tà vẹt bê tông DƯL đặt ray phòng mòn, chống trật bánh trường hợp ray chung ở phía lưng đường cong cho đường sắt khổ lồng tại vị trí đường cong bán kính nhỏ (R <300m)” Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Bá Song. Thành viên tham gia: Nguyễn Văn Bá, Trần Anh Dũng, Đỗ Xuân Quý, Đặng Việt Hùng, Nguyễn Khánh Dũng, Đàm Anh Tú, Thân Thế Vũ.
2 03-12-2018 - Đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường (Trường Đại học GTVT), mã số T2018-CT-045: “Nghiên cứu tính toán kết cấu đường sắt không đá dạng bản bê tông (slab track) ở đoạn chuyển tiếp giữa cầu và đường” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Anh Dũng. Thành viên tham gia: TS.Mai Tiến Chinh. ThS. Phạm Thị Loan, ThS. Cao Thị Hồng Hạnh. Nghiệm thu 3/12/218. Xếp loại: Tốt.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 03-09-2001 01-06-2006 Trường Đại học GTVT - Được cấp bằng Đại học, ngày 10 tháng 06 năm 2006.
2 01-09-2007 02-06-2010 Trường Đại học GTVT - Được cấp bằng Thạc sỹ, ngày 23 tháng 03 năm 2011.
3 21-04-2016 11-05-2016 Southwest Jiaotong University - Seminar on State Infrastructure Planning and Construction for the Greater Mekong Subregion of 2016.
4 01-01-2017 Trường Đại học GTVT - Nghiên cứu sinh.
STT Thời gian Bài báo
1 11-11-2010 - PGS.TS. Phạm Văn Ký, KS. Trần Anh Dũng, “Tính toán kết cấu mặt đường không đá balát dạng bản bêtông bằng phương pháp pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng cho đường sắt đô thị Việt Nam”, Tạp chí Khoa học GTVT, số 32-Tháng 11/2010-ISSN:1859-2724.
2 11-03-2014 - PGS.TS Phạm Văn Ký, ThS. Trần Anh Dũng, “Ứng dụng phần mềm Midas civil tính toán kết cấu tấm bản bê tông đường sắt đô thị”, Tạp chí Khoa học GTVT, số 45-Tháng 03/2014-ISSN:1859-2724.
3 11-11-2015 - Trần Anh Dũng, Phạm Thị Loan, “Tính toán đoạn quá độ giữa đường sắt có đá và đường sắt không đá”, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa học giảng viên trẻ Khoa Công Trình-2015-NXB giao thông vận tải, Tháng 11/2015-ISBN:978-604-76-0689-4.
4 11-11-2016 - Tran Anh Dung, “Prestressed concrete sleeper used guard rail for dual gauge (1,000mm and 1,435mm) at small radius curves (R<300m)”, Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering, Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2016), 11/2016-ISSN 2354-0818
5 06-02-2017 - Trần Anh Dũng, Lê Hải Hà, “Xác định khe hở ray hộ bánh hợp lý phòng mòn, chống trật bánh cho đường sắt khổ lồng ở Việt Nam tại các đường cong bán kính nhỏ”, Tạp chí Khoa học GTVT, số 56-Tháng 02/2017-ISSN:1859-2724.
6 02-04-2018 - Tran Anh Dung, “Fouled ballast evaluation of railway track using ground penetrating radar”, International Conference: Vietnam railway development and experiences of China, 4/2018-ISBN:978-604-76-1572-8.
7 24-11-2018 - Pham Van Ky, Nguyen Hong Phong, Tran Anh Dung, "Fatigue life assessment of prestressed concrete sleepers for urban railway",Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering, Selected and peer reviewed papers from the 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2018), 11/2018-ISSN 2354-0818
8 24-11-2018 - Tran Anh Dung, Le Hai Ha, "Research slab track for railway track transition zones between embankment and bridge",Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering, Selected and peer reviewed papers from the 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2018), 11/2018-ISSN 2354-0818
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2013-08-07 PGS.TS. Phạm Văn Ký, TS. Lương Xuân Bính, ThS. Trần Anh Dũng, “Tính toán thiết kế và thi công đường sắt không đá kiểu tấm bản” - NXB giao thông vận tải, 2013.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện