Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Anh Dũng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Đường sắt
Điện thoại:
0983841175
• - Nghiên cứu yếu tố hình học, nền đường, kết cấu tuyến đường sắt, đường bộ.
STT Thời gian Nội dung
1 01-09-2016 - Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Bộ giao thông vận tải), mã số DT153012: “Nghiên cứu sản xuất, lắp đặt thử nghiệm tà vẹt bê tông DƯL đặt ray phòng mòn, chống trật bánh trường hợp ray chung ở phía lưng đường cong cho đường sắt khổ lồng tại vị trí đường cong bán kính nhỏ (R <300m)” Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Bá Song. Thành viên tham gia: Nguyễn Văn Bá, Trần Anh Dũng, Đỗ Xuân Quý, Đặng Việt Hùng, Nguyễn Khánh Dũng, Đàm Anh Tú, Thân Thế Vũ.
2 03-12-2018 - Đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường (Trường Đại học GTVT), mã số T2018-CT-045: “Nghiên cứu tính toán kết cấu đường sắt không đá dạng bản bê tông (slab track) ở đoạn chuyển tiếp giữa cầu và đường” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Anh Dũng. Thành viên tham gia: TS.Mai Tiến Chinh. ThS. Phạm Thị Loan, ThS. Cao Thị Hồng Hạnh. Nghiệm thu 3/12/218. Xếp loại: Tốt.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 03-09-2001 01-06-2006 Trường Đại học GTVT - Được cấp bằng Đại học, ngày 10 tháng 06 năm 2006.
2 01-09-2007 02-06-2010 Trường Đại học GTVT - Được cấp bằng Thạc sỹ, ngày 23 tháng 03 năm 2011.
3 21-04-2016 11-05-2016 Southwest Jiaotong University - Seminar on State Infrastructure Planning and Construction for the Greater Mekong Subregion of 2016.
4 01-01-2017 Trường Đại học GTVT - Nghiên cứu sinh.
STT Thời gian Bài báo
1 11-11-2010 - PGS.TS. Phạm Văn Ký, KS. Trần Anh Dũng, “Tính toán kết cấu mặt đường không đá balát dạng bản bêtông bằng phương pháp pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng cho đường sắt đô thị Việt Nam”, Trang 88-Trang 93, Tạp chí Khoa học GTVT, số 32-Tháng 11/2010-ISSN:1859-2724.
2 11-03-2014 - PGS.TS Phạm Văn Ký, ThS. Trần Anh Dũng, “Ứng dụng phần mềm Midas civil tính toán kết cấu tấm bản bê tông đường sắt đô thị”, Trang 79-Trang 83, Tạp chí Khoa học GTVT, số 45-Tháng 03/2014-ISSN:1859-2724.
3 11-11-2015 - Trần Anh Dũng, Phạm Thị Loan, “Tính toán đoạn quá độ giữa đường sắt có đá và đường sắt không đá”, Trang 71-Trang 74, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa học giảng viên trẻ Khoa Công Trình-2015-NXB giao thông vận tải, Tháng 11/2015-ISBN:978-604-76-0689-4.
4 11-11-2016 - Tran Anh Dung, “Prestressed concrete sleeper used guard rail for dual gauge (1,000mm and 1,435mm) at small radius curves (R<300m)”, Page 160-Page 162, Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering, Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2016), 11/2016-ISSN 2354-0818
5 06-02-2017 - Trần Anh Dũng, Lê Hải Hà, “Xác định khe hở ray hộ bánh hợp lý phòng mòn, chống trật bánh cho đường sắt khổ lồng ở Việt Nam tại các đường cong bán kính nhỏ”,Trang 36-Trang 40, Tạp chí Khoa học GTVT, số 56-Tháng 02/2017-ISSN:1859-2724.
6 02-04-2018 - Tran Anh Dung, “Fouled ballast evaluation of railway track using ground penetrating radar”, Page 116-Page 122, International Conference: Vietnam railway development and experiences of China, 4/2018-ISBN:978-604-76-1572-8.
7 24-11-2018 - Pham Van Ky, Nguyen Hong Phong, Tran Anh Dung, "Fatigue life assessment of prestressed concrete sleepers for urban railway", Page 401-Page 404, Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering, Selected and peer reviewed papers from the 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2018), 11/2018-ISSN 2354-0818
8 24-11-2018 - Tran Anh Dung, Le Hai Ha, "Research slab track for railway track transition zones between embankment and bridge", Page 397-Page 400, Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering, Selected and peer reviewed papers from the 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2018), 11/2018-ISSN 2354-0818
9 09-04-2019 - Trần Anh Dũng, Trần Thế Truyền, Lê Hải Hà, “Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi của bản bê tông dự ứng lực liền khối tại vị trí đường ngang trên đường sắt tại các nút giao quốc lộ và đường sắt”, Trang 542-Trang 549, Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc, 40 năm thành lập Viện cơ học, Ha noi, 4/2019-ISBN 978-604-913-854-6.
10 31-10-2019 - Pham Van Hung,Tran The Truyen, Tran Anh Dung, Doan Bao Quoc, Le Hai Ha, Nguyen Hong Phong, “Design Proposal and Behavior Simulation of Prestressed Concrete Slab Track at Highway-Railway Grade Crossings”, Page 93-Page 98, (Scopus, DOI: 10.1007/978-981-15-0802-8_11), CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, 2019, Lecture Notes in Civil Engineering book series published by Springer (LNCE, volume 54), ISSN:2366-2557
11 29-11-2019 - ThS. Trần Anh Dũng, “Nghiên cứu cơ sở lý thuyết tính toán tuổi thọ mỏi đối với tà vẹt bê tông dự ứng lực nhằm nâng cao an toàn chạy tàu”, Trang 157-Trang 161, Tạp chí GTVT, Số đặc biệt, Hội nghị An toàn giao thông quốc gia, 11/2019-ISSN 2354-0818.
12 29-11-2019 - PGS.TS. Lê Hải Hà, ThS. Trần Anh Dũng, PGS.TS Trần Thế Truyền, TS. Nguyễn Hồng Phong, ThS. Phạm Văn Hùng, K.S. Vũ Văn Hiệp, “Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu đường ngang tại nơi giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt đảm bảo an toàn giao thông và phát triển bền vững”, Trang 146-Trang 150, Tạp chí GTVT, Số đặc biệt, Hội nghị An toàn giao thông quốc gia, 11/2019-ISSN 2354-0818.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2013-08-07 PGS.TS. Phạm Văn Ký, TS. Lương Xuân Bính, ThS. Trần Anh Dũng, “Tính toán thiết kế và thi công đường sắt không đá kiểu tấm bản” - NXB giao thông vận tải, 2013.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện