Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Tiến Quý
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Vận tải & Kinh tế đường sắt
Điện thoại:
0983318600
• - Tổ chức chạy tàu trên đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. - Công tác trao đổi toa xe giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt.
STT Thời gian Nội dung
1 21-04-2011 - "Đổi mới công tác phục vụ hành khách tại ga Hà Nội", chủ trì, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
2 26-11-2014 - " Giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam", chủ trì, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
3 10-11-2016 - "Giải pháp hoàn thiện công tác trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt",chủ trì, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
4 15-08-2017 - "Nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức vận chuyển container trên đường sắt kết nối các phương thức vận tải trên trục Bắc - Nam",tham gia, đề tài cấp bộ.
5 15-08-2018 - " Nghiên cứu phương án trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt" chủ trì, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
6 15-06-2019 - " Nghiên cứu đánh giá hiệu quả giải pháp kết nối vận tải đường sắt với các cảng biển và các phương thức vận tải khác nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng dịch vụ logistics", Tham gia, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ GTVT.
7 15-09-2019 - " Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt", tham gia, đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 24-11-2018 25-11-2018 "Developing urban railway network: Foundation for sustainable development in response to climate change" Hội thảo quốc tế: 2018 Vietnam – Republic of Korea International Seminar: Strategies of Smart City and Transportation Infrastructure for Urban Management and Sustainable Regional Development in response to Future and Climate Change.
STT Thời gian Bài báo
1 15-08-2008 Xây dựng phần mềm quản lý container trên bãi ICD. Tạp chí khoa học GTVT, số tháng 8 năm 2008. Đồng tác giả.
2 15-12-2014 Đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức cho Chi nhánh đoàn tiếp viên nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đường sắt.Tạp chí GTVT, số tháng 12 năm 2014.
3 15-08-2015 Công tác trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt. Tạp chí GTVT, số tháng 8 năm 2015. Đồng tác giả.
4 15-12-2016 Nghiên cứu phương án trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt. Tạp chí GTVT, số tháng 12 năm 2016. Đồng tác giả.
5 15-12-2017 Tổ chức công tác trao đổi toa xe hàng giữa các công ty vận tải đường sắt. Tạp chí GTVT, số tháng 12 năm 2017.
6 15-02-2018 Xây dựng mô hình toán học lựa chọn phương án trao đổi toa xe hàng tối ưu giữa các công ty vận tải đường sắt tại Việt Nam. Tạp chí GTVT, số tháng 1+2 năm 2018.
7 15-03-2018 Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác trao đổi toa xe hàng.Tạp chí GTVT, số tháng 3 năm 2018. Đồng tác giả.
8 15-04-2018 Một số vấn đề về trao đổi toa xe hàng trên đường sắt. Tạp chí GTVT, số tháng 4 năm 2018. Đồng tác giả.
9 26-04-2018
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện