Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Mai Quang Huy
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Thủy lực - Thủy văn
Điện thoại:
04.32115058
• Scour Technologies: Scour at Bridges, Stream Stability, Bridge Scour and Stream Instability Countermeasures, Sediment Transport,etc. in the transportation system. /(Xói ở công trình cầu, ổn định dòng chảy; biện pháp chống xói và ổn định dòng chảy; vận tải bùn cát trên sồng,.. trong hệ thống giao thông.
• Hydrology, Floodplains and climate change in transportation system/ (Thủy văn, lũ lụt và biến đổi khí hậu trong hệ thống giao thông)
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2009 Đề tài cấp Bộ trọng điểm, Mã số: B2009 – 04 – 106TĐ “Nghiên cứu sự thay đổi lưu lượng lũ lớn nhất của sông Hồng và sông Thái Bình”, Thư ký đề tài.
2 31-12-2015 Đề tài NCKH cấp Trường 2015. Mã số: T2015-CT-27. "Nghiên cứu trắc dọc biến dạng lòng sông khi xây dựng công trình cầu" Chủ nhiệm đề tài.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-08-2007 17-11-2010 Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội Giảng dạy tại Bộ môn Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình
2 17-11-2010 31-12-2013 Trường Đại học giao thông đường bộ Mátxcơva, Liên Bang Nga (MADI) Làm nghiên cứu sinh tại Khoa xây dựng công trình. Nghiên cứu thủy lực dòng chảy dưới cầu, sự tương tác thủy lực giữa hai công trình cầu khi xây dựng gần nhau.
3 01-12-2013 Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội Giảng dạy tại Bộ môn Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình. Nghiên cứu thủy lực dòng chảy dưới công trình giao thông. Xói lở bờ và biện pháp gia cố bờ sông.Thủy văn, lũ lụt và biến đổi khí hậu trong hệ thống giao thông.
STT Thời gian Bài báo
1 20-10-2010 Trần Đình Nghiên, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng (2010), Quan hệ đỉnh lũ thượng nguồn sông Hồng với đỉnh lũ tại Sơn Tây, Hà Nội và Thượng cát. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số tháng 10/2010.
2 15-11-2010 Nguyễn Thanh Nga, Đặng Thu Thủy, Mai Quang Huy (2010), Diễn biến động lực hình thái đoạn sông và xác định Báo cáo tại mặt cắt tính xói dưới cầu đoạn sông Hồng trong phạm vi Hà Nội. Tạp chí KHGTVT, số 32 tháng 11/2010.
3 03-12-2012 Расчет общих размывов под мостами на взаимодействующих мостовых переходах. Наука и техника в дорожной отрасли, 12/2012
4 01-01-2013 Расчет характерных подпоров на взаимодействующих мостовых переходах (2013), «Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)» | Выпуск 1(32), 3/2013
5 01-07-2015 Nghiên cứu trắc dọc biến dạng đáy sông dưới cầu (2015), Tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 7/2015
6 01-02-2016 Dự đoán chiều sâu xói trụ cầu theo thời gian (2016), Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 50 - tháng 02/2016
7 26-11-2016 Mai Quang Huy, Culvert design for fish passage using Hec-26 method, 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE2016)
8 21-12-2016 Mai Quang Huy, Kết cấu chống va xô trụ cầu trong sông có thông thuyền trên thế giới, khả năng áp dụng ở Việt Nam, Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành Giao thông Vận tải năm 2016.
9 21-12-2016 Mai Quang Huy, Phạm Minh Trang, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TĂNG CƯỜNG LƯU LƯỢNG BỘ PHẬN DƯỚI CẦU THU HẸP DÒNG CHẢY, Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành Giao thông Vận tải năm 2016.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-01 Mai Quang Huy, Doãn Thị Nội, Nguyễn Đăng Phóng, Tống Anh Tuấn (2016), Thủy lực - Thủy Văn. NXB Xây Dựng, sách tham khảo (222 trang).
2 2016-06-17 Hoàng Nam Bình, Mai Quang Huy, Nguyễn Đăng Phóng, Tống Anh Tuấn (2016), Thủy văn cầu đường ứng dụng. NXB Khoa học và Kỹ thuật, sách tham khảo (248 trang).
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 25-11-2015 09-06-2016 Trần Văn Phú Học viên Nghiên cứu giải pháp thủy lực tăng cường khả năng thoát lũ của công trình thoát nước nhỏ hiện có trên Quốc lộ 37 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện