Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Xuân Huy
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Kết cấu xây dựng
Điện thoại:
0973223400
• - Ứng xử kết cấu chịu tải trọng động đất - Mô hình hóa và phân tích kết cấu - Cơ học rạn nứt, phá hủy - Kết cấu liên hợp thép- bê tông - Gia cường, sửa chữa kết cấu công trình xây dựng dân dụng, giao thông
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2008 [2008]. Phân tích sự phá hủy của kết cấu bê tông cốt thép chịu tải trọng động- Đề tài cấp Trường- Mã số: T2008-KH-CNXDGT-44 (Chủ nhiệm)
2 01-01-2010 [2010]. Tối ưu hóa việc lựa chọn cốt thép để phát huy tính ưu việt của bê tông tính năng cao.- Đề tài Bộ GDĐT- Mã số: B2010-04-108 (Chủ nhiệm)
3 01-12-2011 [2011-2015]. Phân tích trạng thái ứng xử của kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất- Đề tài NCCB trong khoa học tự nhiên do Qũy phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ- Mã số: 107.01-2011.11 (Chủ nhiệm)
4 01-01-2012 [2012]. Mô hình hóa kết cấu dạng khung chịu tải trọng lặp bằng phần tử dầm- cột chia thớ - Đề tài Trường Đại học Giao thông vận tải- Mã số: T2012-VKHCNXDGT-48 (Chủ nhiệm)
5 15-03-2012 [2011]. Nghiên cứu lựa chọn mô hình và thí nghiệm xác định ứng xử chịu động đất của một số dạng kết cấu trụ cầu.- Đề tài Bộ GDĐT- Mã số: B2011- 04- 3 (Thư ký khoa học)
6 01-01-2014 [2014-2016]. Nghiên cứu mô hình kết cấu lai (hybrid) kết hợp giữa thép và bê tông cốt thép phục vụ thiết kế nhà nhiều tầng chịu động đất ở Việt Nam.- Đề tài Bộ GDĐT- Mã số: B2014-04-13 (Chủ nhiệm)
7 01-04-2017 [2016-2019]. Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng sự làm việc của nút khung liên hợp chịu tải trọng động đất- Đề tài NCCB trong khoa học tự nhiên do Qũy phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ- Mã số: 107.01-2016.06 (Chủ nhiệm)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2013 Engineering Structures, International Journal of Civil Engineering, Advances in Materials Science and Engineering, European Journal of Environmental and Civil Engineering, Journal of Structural Stabil Reviewer
STT Thời gian Bài báo
1 11-06-2006 Nguyen X.H., Mazars J., Kotronis P., [2006]. “Modélisation simplifiée 3D du comportement dynamique de structures en béton armé”. European Journal of Environmental and Civil Engineering, ISSN: 1964-8189, vol 10, N°3, pp. 361-374.
2 15-08-2007 Bisch P., Coin A., Mazars J., Kotronis P., Nguyen X.H., Ile N., Reynouard J.M., [2007]. “Performance sismique des structures à murs banchés : le programme européen ECOLEADER”. European Journal of Environmental and Civil Engineering, ISSN: 1964-8189, vol 11, N°3, pp. 311-353.
3 02-04-2008 Nguyen X.H. [2008]. “Seven-Story building subjected to seismic loading: experimentation and modeling”. Asian Journal of Civil Engineering, ISSN: 1563-0854, Volume 9, Number 2, pp131-139.
4 14-07-2008 Ile N., Nguyen X.H., Mazars J., Kotronis P., Reynouard J.M., [2008]. “Shaking table tests of lightly RC walls: numerical simulation”. Journal of Earthquake Engineering, ISSN: 1363-2469, vol 12, N°6, pp. 849-878.
5 15-03-2014 Nguyen Xuan-Huy [2014]. “Performance of multifiber beam element for seismic analysis of reinforced concrete structures”. International Journal of Structural Stability and Dynamics, ISSN: 0219-4554. Vol. 14, No. 4.
6 17-08-2015 Xuan-Huy Nguyen, Xuan-Dat Pham, Xuan-Chieu Luong [2015]. Shaking table tests on the seismic performance of L- and V-sectioned reinforced concrete columns, Journal of Earthquake & Tsunami. ISSN: 1793-4311, Vol. 9, No. 4, 1550010.
7 08-08-2016 Xuan-Huy Nguyen, Huy Cuong Nguyen [2016]. “Seismic behavior of non- seismically designed reinforced concrete frame structure”, Earthquakes and Structures, ISSN: 2092-7614, Vol. 11, No. 2, pp281-295.
8 27-02-2017 Xuan Huy Nguyen, Quang-Huy Nguyen, Dang Dung Le, Olivia Mirza, [2017]. "Experimental study on seismic performance of new RCS connection", Structures, ISSN: 2352-0124, Vol. 9, pp 53-62.
9 21-10-2017 Thi-Loan Bui, Xuan-Huy Nguyen, A. Si Larbi [2017]. “In-plane behavior of seismically damaged clay masonry walls repaired with external TRC”. - Lecture Notes in Civil Engineering, ISSN: 2366-2557, vol 8, pp 925-934.
10 21-02-2018 Dang Dung Le, Xuan-Huy Nguyen, Quang-Huy Nguyen [2018]. “Numerical study on a new through column type joint for RCS frame”. In book: Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017, pp.261-272. Lecture Notes in Mechanical Engineering, ISSN: 2195-4356. DOI: 10.1007/978-981-10-7149-2_18
11 25-01-2019 Nguyen VH, Nguyen XH, Pham TTT, Nguyen NL, Pham XD [2019]. “Shaking table tests on V-shaped reinforced concrete columns at the weak ground building story”, Magazine of Concrete Research, ISSN: 0024-9831. https://doi.org/10.1680/jmacr.18.00360
12 16-05-2019 Xuan-Huy Nguyen, Dang Dung Le, Quang-Huy Nguyen [2019]. “Static behavior of novel RCS through-column-type joint: Experimental and numerical study”, Journal of Steel and Composite Structures, ISSN: 1229-9367, Vol 32 (1), pp. 111-126.
13 28-06-2019 Nguyen Ngoc Linh, Nguyen Van Hung, Nguyen Xuan Huy, Le Minh Cuong, Pham Xuan Dat [2019]. “Double-curvature test of reinforced concrete columns using shaking table: A new test setup”, Civil Engineering Journal, ISSN: 2476-3055, Vol.5, Issue 9, pp.1863-1876.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2011-07-14 Phá hủy, rạn nứt bê tông: Cơ học và ứng dụng- NXB Xây dựng
2 2014-11-11 Phân tích sự phá hoại của kết cấu BTCT trong Midas Civil- NXB Xây dựng
3 2017-03-01 Tính toán kết cấu liên hợp thép- BTCT theo tiêu chuẩn Eurocode 4- NXB Xây dựng
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 28-02-2011 Nguyễn Thị Nhung Học viên Lựa chọn tối ưu cốt thép trong dầm bê tông tính năng cao
2 11-05-2015 Kim Văn Lý Học viên Nghiên cứu sự làm việc của dầm liên hợp thép- bê tông cường độ cao
3 22-11-2016 Trịnh Việt Thái Học viên Phân tích ứng xử nút khung liên hợp thép- bê tông cốt thép
4 30-06-2017 Lê Đức Tuấn Học viên Sử dụng bê tông lưới sợi gia cường kết cấu tường gạch chịu lực
5 28-10-2017 Nguyễn Kim Ngân Học viên Phân tích sự làm việc của cột BTCT có tiết diện hình chữ L trong nhà cao tầng
6 23-12-2017 Nguyễn Quang Toản Học viên Nghiên cứu thực nghiệm nút khung liên hợp dầm thép- cột BTCT chịu tải trọng lặp
7 30-05-2018 Trần Đức Tùng Học viên Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của việc bố trí cốt thép tới ứng xử cột bê tông cốt thép có tiết diện bất đối xứng
8 19-07-2018 Nguyễn Thanh Chiến Học viên Phân tích ảnh hưởng của độ cứng liên kết dầm- vách cứng đến ứng xử của kết cấu nhà cao tầng
9 15-12-2018 Phạm Duy Khánh Học viên Thiết kế khung thép nhà công nghiệp xét đến độ đàn hồi của liên kết
10 20-12-2018 Trần Đạt Tuyên Học viên Tính toán vách liên hợp thép- BTCT trong nhà cao tầng
11 25-01-2019 Phùng Việt Anh Học viên Ảnh hưởng của khớp dẻo tới ứng xử khung BTCT chịu động đất

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện