Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đồng Văn Thảo
Năm sinh:
1972
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Giáo dục Quốc phòng
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Chiến thuật - QS chung
Điện thoại:
0983653846
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện