Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Văn Tấn
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Cơ khí ô tô
Điện thoại:
+84947215885
• Vehicle dynamics and Control
STT Thời gian Nội dung
1 31-12-2009 Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ: “Thiết kế bệ thử phanh ô tô có chất tải lên cầu khi kiểm tra phục vụ công tác kiểm định”; Mã số: B2009-04-104
2 31-12-2010 Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường: “Nghiên cứu hệ thống treo khí nén thân thiện với đường”; Mã số: T2010-CK-51
3 31-12-2012 Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển hệ thống treo bán tích cực trên ô tô”; Mã số: T2012-CK-38
4 01-04-2018 Principal researcher for the international cooperation project: "Intelligent and autonomous vehicles for improving transport and road safety in Vietnam"; supported by The Embassy of France in Vietnam
5 01-01-2019 Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường: “Nghiên cứu thiết kế bộ quan sát cho hệ thống ổn định ngang tích cực trên ô tô tải nặng”; Mã số: T2019-CK-015.
6 01-01-2019 Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường trọng điểm: “Nghiên cứu điều khiển hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô tải trọng lớn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ”; Mã số: T2019-CK-012TĐ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 15-08-2008 31-12-2014 Bộ môn Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí, Đại học Giao thông vận tải Vehicle dynamics and Control
2 12-01-2015 26-10-2017 Gipsa, University Grenoble Alpes, France PhD thesis: Enhancing the roll stability of heavy vehicles by using an active anti-roll bar system
3 01-11-2016 30-11-2016 Budapest University of Technology and Economics, Hungarian Academy of Sciences, Hungary TruckSim software, LPV system (Exchange student)
4 20-04-2017 21-04-2017 Gipsa, University Grenoble Alpes, France Workshop LPV methods for automotive applications (Chairman)
5 02-07-2017 Gipsa, University Grenoble Alpes, France Peer review for the journal of IEEE Transactions on Control Systems Technology
6 03-10-2017 06-10-2017 Gipsa, University Grenoble Alpes, France Workshop A LINEAR PARAMETER VARYING APPROACH FOR FAULT TOLERANT CONTROL DESIGN (LPV4FTC), (Organizer - Chairman)
7 07-10-2017 Gipsa, University Grenoble Alpes, France Peer review for the Mechanical Systems and Signal Processing
8 22-12-2017 University of Transport and Communications Peer review for the journal of Low frequency noise vibration and active control
9 10-01-2018 University of Transport and Communications Peer review for the journal of Mathematical Problems in Engineering
10 20-06-2018 University of Transport and Communications Peer review for the Canadian Journal of Physics
11 10-09-2018 10-11-2018 Gipsa, University Grenoble Alpes, France Visiting professor
12 17-09-2018 Gipsa, University Grenoble Alpes, France Peer review for the IEEE Transactions on Vehicular Technology
13 05-10-2018 Gipsa, University Grenoble Alpes, France Peer review for the International Journal of Vehicle Design
STT Thời gian Bài báo
1 31-08-2010 Nguyễn Văn Bang, Đỗ Khắc Sơn, Vũ Văn Tấn; Sự cần thiết phải chất tải lên các cầu ô tô khi kiểm tra hệ thống phanh trên các bệ thử phanh loại lực; Tập chí Giao thông vận tải 08/2010; Bộ Giao thông vận tải.
2 01-11-2010 Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn; Nghiên cứu hệ thống treo khí nén thân thiện với đường; Tập chí Khoa học Giao thông vận tải 11/2010; Trường Đại học Giao thông vận tải; Bộ Giáo giáo dục và đào tạo.
3 31-12-2010 Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn; Nâng cao độ êm dịu chuyển động của ô tô với hệ thống treo bán tích cực điều khiển Skyhook; Tập chí Giao thông vận tải 12/2010; Bộ Giao thông vận tải.
4 31-01-2011 Dao Manh Hung, Vu Van Tan; Studying semi-active suspension system using balance control strategies to improve ride comfort of the car; Science journal of transportation 01/2011; Especial Issue No.03; International cooperation journals MADI-SWJTU-UCT.
5 31-05-2011 Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn; Ứng dụng logic mờ điều khiển hệ thống treo bán tích cực để nâng cao độ êm dịu chuyển động của ô tô; Tập chí Giao thông vận tải 05/2011; Bộ Giao thông vận tải.
6 31-12-2011 Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn; Nghiên cứu hệ thống treo điều khiển bán tích cực trên ô tô theo hướng thân thiện với cầu; Tập chí Giao thông vận tải 12/2011; Bộ Giao thông vận tải.
7 01-12-2012 Nguyễn Văn Bang, Đỗ Khắc Sơn, Vũ Văn Tấn; Kiểm tra hiệu quả và ổn định ô tô khi phanh trên bệ thử có chất tải; Hội nghị Quốc tế về An toàn giao thông ở Việt Nam năm 2012.
8 01-12-2012 Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn; Nâng cao độ an toàn chuyển động của ô tô với hệ thống treo có điều khiển; Hội nghị Quốc tế về An toàn giao thông ở Việt Nam năm 2012.
9 01-12-2012 Nguyễn Văn Bang, Vũ Văn Tấn; Nghiên cứu đưa các yếu tố kỹ thuật vào quá trình điều tra, sử lý các vụ tai nạn giao thông đường bộ; Hội nghị Quốc tế về An toàn giao thông ở Việt Nam năm 2012.
10 31-01-2013 Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn; Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển mờ kết hợp cho hệ thống treo bán tích cực trên ô tô; Tạp chí Cơ khí Việt Nam 01/2013.
11 30-11-2013 Vũ Văn Tấn, Tạ Thị Thanh Huyền; Nghiên cứu hệ thống tự động đưa ô tô vào vị trí đỗ; Hội nghị Khoa học – Công nghệ lần thứ XIX; Trường Đại học giao thông vận tải.
12 30-04-2014 Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn; Đề xuất phương tiện thay thế xe công nông và xe tự chế 3, 4 bánh; Hội thảo khoa học về đóng tàu, vận tải thủy, công nghiệp dầu khí biển và thiết bị, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt; Cục đăng kiểm Việt Nam.
13 30-06-2014 Vũ Văn Tấn, Nguyễn Thanh Hải; Đánh giá độ an toàn chuyển động của ô tô với hệ thống treo có điều khiển; Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành giao thông vận tải năm 2014; Bộ Giao thông vận tải.
14 30-06-2014 Vũ Văn Tấn; Phan Doãn Khởi, Nguyễn Phú Nam; Mô phỏng va chạm trực diện của ô tô khách bằng phần mềm ABAQUS; Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành giao thông vận tải năm 2014; Bộ Giao thông vận tải.
15 30-07-2014 Vũ Văn Tấn, Nguyễn Anh Tuấn; Nghiên cứu hệ thống treo bán tích cực điều khiển trượt Skyhook để nâng cao độ êm dịu chuyển động của ô tô; Hội nghị khoa học cơ giới – động lực lần thứ 7.
16 23-06-2016 Van Tan VU, Olivier SENAME, Luc DUGARD, Peter GASPAR; Active anti-roll bar control using electronic servo valve hydraulic damper on single unit heavy vehicle; 8th Advances in Automotive Control AAC 2016; Sweden; Volume 49, Issue 11, 2016, Pages 418–425; DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.08.062.
17 24-06-2016 Van Tan VU, Olivier SENAME, Luc DUGARD, Peter GASPAR; H∞ active anti-roll bar control to prevent rollover of heavy vehicles: a robustness analysis; 6th System Structure and Control SSSC 2016; Turkey; Volume 49, Issue 9, 2016, Pages 99–104; DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.07.503.
18 09-11-2016 Van Tan VU, Olivier SENAME, Luc DUGARD, Peter GASPAR; OPTIMAL SELECTION OF WEIGHTING FUNCTIONS BY GENETIC ALGORITHMS TO DESIGN H∞ ANTI-ROLL BAR CONTROLLERS FOR HEAVY VEHICLES; 15th International Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (VSDIA 2016); Budapest, Hungary.
19 04-04-2017 Van Tan VU, Olivier SENAME, Luc DUGARD, Peter GASPAR; Enhancing roll stability of heavy vehicle by LQR active anti-roll bar control using electronic servo-valve hydraulic actuators; Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility; Volume 55, Issue 9, 2017, Pages 1405–1429; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00423114.2017.1317822 (ISI (SCIE) Impact Factor 2016: 2.149)
20 09-07-2017 Van Tan VU, Olivier SENAME, Luc DUGARD, Peter GASPAR; Multi objective H∞ active anti-roll bar control for heavy vehicles; 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC 2017 World Congress); Toulouse, France; Volume 50, Issue 1, July 2017, Pages 13802–13807; DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.2071
21 08-12-2017 Van Tan Vu, Olivier Sename, Luc Dugard, Van Phong Dinh, Thanh Phong Pham; H∞/LPV control for an active anti-roll bar system to improve the roll stability of heavy vehicles; 10th National conference on mechanics, Hanoi, Vietnam
22 08-12-2017 Thanh Hai Nguyen, Van Tan Vu, Manh Hung Dao, Peter Gaspar, Mihály András, Trung Binh Ha; Using the LQR control method on the active suspension system of automobiles; 10th National conference on mechanics, Hanoi, Vietnam
23 05-09-2018 Van Tan Vu, Olivier Sename, Tat Thang Pham, Manh Hung Dao; Towards automatic parking systems for vehicles; The 2018 International Conference on Building Smart City in Vietnam: Vision and Solutions, Ho Chi Minh, Vietnam.
24 05-11-2018 Thanh Phong Pham, Olivier Sename, Luc Dugard, Van Tan Vu; Damping force H∞ observer for semi-active suspension system; 16th International Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (VSDIA 2018); Budapest, Hungary.
25 05-11-2018 Van Tan Vu, Olivier Sename, Luc Dugard, Thanh-Phong Pham, Tat Thang Pham, Van Phong Dinh; H∞/LPV active braking control system to prevent rollover of heavy vehicles; 16th International Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (VSDIA 2018); Budapest, Hungary.
26 05-11-2018 Van Tan Vu, Trung Hieu Nguyen, Argyrios Zolotas, Olivier Sename, Luc Dugard; Towards robust linear parameter varying control for active rail vehicle wheelsets; 16th International Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (VSDIA 2018); Budapest, Hungary.
27 01-12-2018 Van Tan Vu, Olivier Sename, Duc Tien Bui; Improving vehicle roll stability by LQR active anti-roll bar control; International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA 2018), Thai Nguyen, Vietnam.
28 01-06-2019 Van Tan VU, Olivier SENAME, Luc DUGARD, Peter GASPAR; ℋ∞∕LPV controller design for an active anti-roll bar system of heavy vehicles using parameter dependent weighting functions; Heliyon (Elsevier - Scopus Q1); Volume 5, Issue 6; https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01827
29 24-06-2019 Van Tan Vu, Peter Gaspar; Performance and robustness assessment of H∞ active anti-roll bar control system by using a software environment; 9th Advances in Automotive Control AAC 2019; France.
30 01-07-2019 Van Tan VU, Olivier SENAME, Luc DUGARD, Peter GASPAR; An Investigation into the Oil Leakage Effect Inside the Electronic Servovalve for an H∞/LPV Active Anti-roll Bar System; International Journal of Control, Automation and Systems (SCI - IF: 2.18 - 2019); Volume 17, Issue X; http://dx.doi.org/10.1007/s12555-019-0060-2
31 19-07-2019 Vũ Văn Tấn, Đinh Đức Thiện, Đỗ Trọng Tú; Ước Lượng Trạng Thái Của Ôtô Tải Bằng Bộ Quan Sát Kalman-Bucy; Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển; Đà Nẵng, Việt Nam
32 09-09-2019 Van Tan VU, Olivier SENAME, Luc DUGARD, Peter GASPAR; The design of an H∞/LPV active braking control to improve vehicle roll stability; 7th System Structure and Control Conference SSSC 2019; Rumania
33 05-10-2019 Vũ Văn Tấn; Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô; Hội nghị Cơ khí - Động lực lần thứ 12; Hà Nội, Việt Nam
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện