Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Trung Hiếu
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
2008 năm
Bộ môn:
Đầu máy toa xe
Điện thoại:
0968777138
• + Động lực học ĐMTX + Kết Cấu tính toán ĐMTX
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2010 30-12-2010 ĐHGTVT tham gia tính toán Động lực học đề tài NCKH cấp bộ "Nghiên cứu thử nghiệm độ bền thùng xe, bệ xe và giá chuyển hướng toa xe khách Rumani sử dụng tại Xí nghiệp toa xe Sài Gòn" Mã số B2010-04-11, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Đức Tuấn, 2011.
2 01-01-2012 30-12-2013 ĐHGTVT tham gia tính toán Động lực học đề tài NCKH cấp bộ " Nghiên cứu đánh giá độ bền và độ bền mỏi kết cấu bộ phận chạy đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam", mã số B2012-04-07, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Đức Tuấn, 2014.
3 01-01-2013 30-12-2013 ĐHGTVT Chủ trì đề tài cấp trường, nghiên cứu ảnh hưởng của một số tham số kết cấu đến tính ổn định chuyển động rắn bò giá chuyển hướng toa xe khách, mã số T2013-CK-27, 2013.
4 01-01-2015 30-12-2015 ĐHGTVT chủ trì đề tài cấp trường, NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ HÌNH HỌC VÀ ĐỘNG HỌC ĐẾN AN TOÀN CHỐNG TRẬT RAY ĐẦU MÁY TOA XE VẬN DỤNG TRÊN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM , mã số T2015-CK-32.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện