Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Bùi Tiến Thiêm
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
6 năm
Bộ môn:
Cơ sở kinh tế và quản lý
Điện thoại:
0919226822
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2017 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2017 01-08-2017 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện