Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Minh Hiếu
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
VT đường bộ TP
Điện thoại:
0904294424
• Mobility survey assisted by positioning technologies
• Developing mass rapid transit in the Global South
• Service quality assessment
• Applying machine learning for analysing big (mobility) data
• Behaviours of travelers with special needs (children, the elderly)
STT Thời gian Nội dung
1 16-12-2009 Thành viên tham gia Dự án: Quy hoạch xây dựng bến xe, điểm đỗ xe và trạm dừng nghỉ cho xe ô tô chở khách và mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe bus trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2 23-11-2011 Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe Bus theo mô hình Parasuraman
3 25-11-2011 Thành viên tham gia dự án: Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe Bus trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
4 11-11-2013 Thư ký dự án: Quy hoạch hệ thống các tuyến vận tải hành khách bằng xe bus trên dịa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
5 12-12-2013 Thư ký dự án: Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe bus trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2020
6 19-12-2013 Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: Nghiên cứu áp dụng mô hình 5 khoảng cách – Servqual để phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải Taxi ở thành phố Hà Nội - Ứng dụng cho tập đoàn Taxi Group
7 21-12-2014 Thư ký dự án: Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách trên tuyến cố định nội tỉnh; Vị trí các điểm dừng đón trả khách cho vận tải hành khách trên tuyến cố định đối với hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2025
8 30-10-2015 Thư ký dự án: Quy hoạch phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách và hệ thống điểm dừng dọc đường cho vận tải hành khách theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
9 23-11-2015 Thư ký dự án: Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi và mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
10 12-04-2016 Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: Nghiên cứu áp dụng bài toán vận tải với ràng buộc khung thời gian tại các điểm hàng trong dịch vụ vận tải Logistics
11 20-04-2016 Thư ký dự án: Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách và hệ thống bến xe trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 20-08-2015 21-08-2015 Bangkok, Thailand The 8th Atrans Symposium – Transportation for a better life: ‘Harnessing finance for safety and equity in Asean economic community ‘
2 18-01-2016 22-01-2016 Bangkok, Thailand Hội thảo quốc tế do Chính phủ Thái Lan và Đại sư quán Mỹ tổ chức về tăng cường kết nối giữa các thành viên của các nước tiểu vùng sông Mekong trên các lĩnh vực.
3 18-08-2016 19-08-2016 Bangkok, Thailand The 9th Atrans symposium young researchers' forum 2016 - Transportation for a better life: Safe and smart citites "Solving practical vehicle routing problem with time windows (VRPTW) - A case study of ICD Tien Son (Vietnam)"
4 20-10-2016 21-10-2016 Hanoi, Vietnam Hội thảo quốc tế về giao thông công cộng hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững: "Nghiên cứu sự phối hợp về mặt hạ tầng dành cho xe buýt nhanh trong giao thông đô thị - Một số đề xuất cho hệ thống xe buýt nhanh của thành phố Hà Nội"
5 01-12-2016 28-01-2020 Paris, France PhD candidate at Université Paris-Est, IFSTTAR/AME/DEST
STT Thời gian Bài báo
1 01-11-2010 Cơ hội và thách thức đối với giao thông tĩnh đô thị (Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 32 tháng 11 năm 2010)
2 05-03-2012 Nghiên cứu mô hình ‘Năm khoảng cách’ trong phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bus ở Hà Nội (Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 37 tháng 03 năm 2012)
3 10-09-2012 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hóa cho ngành vận tải thủy nội địa Việt Nam (Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 39 tháng 09 năm 2012)
4 14-10-2013 Nghiên cứu áp dụng mô hình Servqual đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải Taxi cho tập đoàn Taxi Group (Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số đặc biệt tháng 10 năm 2013)
5 21-08-2015 Measuring urban bus service quality using Servqual model in Hanoi (Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Proceeding of 8 th Atrans Symposium – Transportation for a better life: ‘Harnessing finance for safety and equity in Asean economic community ‘)
6 28-08-2015 Nghiên cứu áp dụng chỉ số tổng hợp đánh giá năng lực Logistics của Việt Nam (Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 47 tháng 08 năm 2015)
7 18-11-2015 Nghiên cứu về thiết bị bảo hộ trẻ em trong xe ô tô và khả năng áp dụng tại Việt Nam (Kỷ yếu Hội nghị An toàn giao thông quốc gia 2015)
8 15-12-2015 Nghiên cứu áp dụng bài toán vận tải với ràng buộc khung thời gian tại điểm hàng trong dịch vụ Logistics (Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 49 tháng 12 năm 2015)
9 06-01-2016 Xây dựng hệ thống BRT giảm thiểu khí thải nhà kính: Kinh nghiệm của Curitiba (Brazil) và Quảng Châu (Trung Quốc) – Bài học cho Hà Nội (Việt Nam) (Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Chính sách vận tải trước thách thức của biến đổi khí hậu)
10 19-08-2016 Proceedings of the 9th Atrans symposium young researchers' forum 2016 - Transportation for a better life: Safe and smart citites "Solving practical vehicle routing problem with time windows (VRPTW) - A case study of ICD Tien Son (Vietnam)"
11 15-09-2016 Nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về xe bus nhanh (BRT) - Ứng dụng đánh giá hành lang Kim Mã – Yên Nghĩa. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng số 9 (106) năm 2016. ISSN : 1859-1531
12 01-06-2017 Nguyễn Huy Nghĩa, Nguyễn Minh Hiếu (2017). Tổ chức vận tải bằng xe buýt trên hành lang xe buýt nhanh - ứng dụng cho hành lang Kim Mã - Yên Nghĩa. Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt
13 01-06-2017 Hà Thanh Tùng, Nguyễn Minh Hiếu (2017). Nghiên cứu khả năng đáp ứng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khi áp dụng các chính sách quản lý phương tiện giao thông cá nhân tại Hà Nội. Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt
14 18-08-2017 Nguyen, M. H., T. T. Ha, T. L. Le, and T. C. Nguyen. Challenges to Development of Bus System Evidence from a Comparative Analysis of Surveys in Hanoi. Presented at the Atrans Annual Conference, Bangkok, Thailand, 2017
15 31-12-2017 Ha, T. T., & Nguyen, M. H. (2017). Sử dụng đa yếu tố phân tích tuyến bus nhanh (BRT) Kim Mã - Yên Nghĩa ở Hà Nội. Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, số 61.
16 01-09-2018 Nguyen, M. H., & Pojani, D. (2018). Chapter Two - Why Do Some BRT Systems in the Global South Fail to Perform or Expand? In Y. Shiftan & M. Kamargianni (Eds.), Preparing for the New Era of Transport Policies: Learning from Experience (pp. 35–61). https://doi.org/10.1016/bs.atpp.2018.07.005
17 01-01-2019 Nguyen, M. H., J. Armoogum, and C. Garcia. Mode-Based Comparison of Data in Mobility Surveys Using GPS and Telephone. Presented at the 98th TRB Annual Meeting, Washington, D.C., 2019.
18 01-01-2019 Nguyen, M. H., T. T. Ha, S. S. Tu, and T. C. Nguyen. Impediments to the Bus Rapid Transit Implementation in Developing Countries – a Typical Evidence from Hanoi. International Journal of Urban Sciences (SSCI), Vol. 23, No. 4, 2019, pp. 464–483. https://doi.org/10.1080/12265934.2019.1577747
19 01-01-2019 Nguyen, D. M., M. H. Nguyen, and Q. B. Bui. Uniform WMoSx Nanoparticles Attached Graphene Nanosheets as Highly Effective Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Medium. Materials Chemistry and Physics (SCI), Vol. 224, 2019, pp. 186–195. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2018.11.079
20 01-01-2019 Nguyen, D. M., M. H. Nguyen, and Q. B. Bui. A Novel Electrocatalyst Based on Fe2Ni1 Nanoparticles Anchored Nitrogen Doped Graphene Nanosheets towards Efficient Oxygen Reduction Reaction. Journal of Alloys and Compounds (SCI), Vol. 780, 2019, pp. 734–742. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.12.041
21 23-08-2019 Nguyen, M.H., Armoogum, J., Garcia, C., 2019. Experiment on mobility survey using smartphone in Hanoi, Vietnam. Presented at the Transportation for A Better Life: Smart Mobility for Now and Then, Bangkok, Thailand.
22 23-08-2019 Nguyen, H.N., Tu, S.S., Nguyen, M.H., 2019. Assessing the first BRT corridor in Hanoi by the Bus Rapid Transit Standard. Presented at the Transportation for A Better Life: Smart Mobility for Now and Then, Bangkok, Thailand.
23 13-01-2020 Nguyen, M. H., & Armoogum, J. (2020, January). Feature Selection for Enhancing Purpose Imputation from GPS Data without GIS Data. The TRB 99th Annual Meeting, Washington D.C.
24 01-06-2020 Nguyen, M. H., Armoogum, J., & Garcia, C. (2020, June). Imputing transportation modes from GPS data in a motorcycle-dependent area. the 12th International Conference on Transport Survey Methods: Travel Survey and Big Data, Portugal.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2013-10-10 Giáo trình Marketing dịch vụ Vận tải
2 2018-10-01 Nguyen, M. H., & Pojani, D. (2018). Chapter Two - Why Do Some BRT Systems in the Global South Fail to Perform or Expand? In Y. Shiftan & M. Kamargianni (Eds.), Preparing for the New Era of Transport Policies: Learning from Experience (pp. 35–61).

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện