Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Hoàng Minh
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa môi trường và an toàn giao thông
Thâm niên giảng dạy:
6 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật an toàn giao thông
Điện thoại:
0982925585
• Tư vấn/ Thiết kế/ Tính toán Kết cấu, Nền móng các công trình giao thông vận tải Đường bộ/ Đường thủy (Cầu thép, Cầu dây văng, Cầu vượt; Hầm giao thông...) Consultants / Design / Calculation Structure, Foundation works Traffic Roads / Waterways (Steel bridge, Cable-stayed bridge, Overpass bridge; Tunnel traffic ...)
• Tư vấn/ Thiết kế/ Tổ chức An toàn giao thông vận tải các công trình giao thông Đô thị, Đường cao tốc - Consultants/ Design / Organization for Traffic Road Safety of Urban Transport works and Highways.
• Tư vấn/Thiết kế hệ thống giám sát tình trạng giao thông vận tải trên đường (Hệ thống Giao thông thông minh-ITS); Hành vi tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông vận tải- Consultants / Design system status monitoring traffic flow on the road; In traffic behavior of the driver of vehicle.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 05-09-2003 05-09-2009 Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Giao thông Đường bộ Mátxcơva (MADI) ThS chuyên ngành Cầu, Hầm và Kết cấu xây dựng - Khoa Xây dựng Đường bộ - Trường Đại học kỹ thuật Giao thông Đường bộ Quốc gia Mátxcơva (MADI).
2 22-11-2012 23-11-2012 Khách sạn Melia, Hà Nội Tham gia Hội nghị Quốc tế về "An toàn giao thông tại Việt Nam năm 2012"
3 27-12-2014 Khách sạn Melia, Hà Nội Tham gia Hội nghị: "An toàn giao thông tại Việt Nam năm 2014"
4 08-09-2015 Hà Nội Tham dự Hội thảo: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kết cấu thép cho các công trình giao thông ở Việt Nam"
5 26-11-2015 27-11-2015 Khách sạn Melia, Hà Nội Tham gia Hội nghị: "An toàn giao thông tại Việt Nam năm 2015"
6 22-09-2016 Tổng Cục đường bộ Việt Nam Tham dự Hội thảo Quốc tế: "Thẩm định An toàn Giao thông đường bộ"
7 10-11-2016 Đông Nam Á Thành viên Hiệp hội Nghiên cứu Giao thông vận tải Đông Nam Á (Eastern Asia Society for Transport Study,EATS). Thành viên Diễn đàn Nghiên cứu Giao thông vận tải Việt Nam (Transport Study Forum of VietNam,TSFV)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện