Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đức Toàn
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
6 năm
Bộ môn:
Đầu máy toa xe
Điện thoại:
0986456511
• Đánh giá độ tin cậy đầu máy, toa xe
• Đánh giá độ bền mỏi kết cấu đầu máy, toa xe
• Công nghệ bảo dưỡng sửa chữa đầu máy, toa xe
• Nghiệp vụ đầu máy, toa xe
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2012 31-12-2013 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia tính toán, thử nghiệm tĩnh, thử nghiệm động trên tuyến và hoàn thiện hồ sơ cho đề tài Cấp bộ: "Nghiên cứu đánh giá độ bền và độ bền mỏi kết cấu bộ phận chạy đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam" - Mã số B2012-04-07 - Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Đỗ Đức Tuấn.
2 01-01-2013 31-12-2013 Trường Đại học Giao thông Vận tải Chủ nhiệm đề tài: "Xây dựng phần mềm đánh giá các chỉ tiêu độ tin cậy của phần tử và hệ thống đầu máy, toa xe trên cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab" - Đề tài cấp trường mã số T2013-CK-28. Kết quả nghiệm thu: Tốt.
3 01-01-2014 31-12-2014 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia thực hiện đề tài: "Nghiên cứu quá trình lan truyền vết nứt của vật liệu khung giá chuyển hướng đầu máy D19E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam" - Đề tài cấp trường mã số T2014-CK-26. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Lê Tiến.
4 01-01-2015 31-12-2015 Trường Đại học Giao thông Vận tải Chủ nhiệm đề tài: "Xây dựng phần mềm tính toán xác định thời hạn làm việc hợp lý giữa các lần sửa chữa của các chi tiết, bộ phận trên đầu máy, toa xe có xét tới chi phí sửa chữa và mức đảm bảo tin cậy cho trước trên cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab" - Đề tài cấp trường mã số T2015-CK-31. Kết quả nghiệm thu: Tốt.
5 01-01-2016 31-12-2016 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia thực hiện đề tài: "Thử nghiệm và xác định các đặc trưng mỏi của vật liệu chế tạo toa xe trên máy thử nghiệm mỏi kéo tại Phòng thí nghiệm Trường đại học GTVT" - Đề tài cấp trường mã số T2016-CK-43. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Đỗ Đức Tuấn.
6 01-01-2016 31-12-2016 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia thực hiện đề tài: "Nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy khung giá chuyển hướng đầu máy D19E vận dụng tại Xí nghiệp đầu máy Hà Nội trên cơ sở Cơ học phá hủy" - Đề tài cấp trường mã số T2016-CK-44. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Lê Tiến.
7 01-01-2017 31-12-2017 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia thực hiện đề tài: "Xây dựng phần mềm đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy, toa xe trong quá trình thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình Matlab" - Đề tài cấp trường mã số T2017-CK-13. Kết quả nghiệm thu: Tốt.
8 01-01-2018 31-12-2018 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia thực hiện đề tài: "Nghiên cứu cơ sở đánh giá tuổi thọ mỏi mối hàn trong quá trình chế tạo bệ toa xe MC của Công ty xe lửa Gia Lâm" - Đề tài cấp trường mã số T2018-CK-004. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Lê Tiến.
9 01-01-2018 31-12-2018 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia thực hiện đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe trong ngành đường sắt Việt Nam" - Đề tài cấp trường mã số T2018-CK-007. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Đỗ Đức Tuấn.
STT Thời gian Bài báo
1 31-03-2013 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Hoàng Năng Khang. Xây dựng đường cong mỏi, xác định giới hạn mỏi của vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E và D19E. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 41, 3/2013.
2 30-06-2013 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Về việc ứng dụng quy luật phân bố Weibull và Beta trong đánh giá độ tin cậy của các thiết bị cơ khí. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 42, 6/2013.
3 31-10-2013 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Đức Toàn. Nghiên cứu thử nghiệm xác định các tham số của phương trình lan truyền vết nứt vật liệu khung giá chuyển hướng đầu máy D19E. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 10/2013.
4 30-06-2014 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Nghiên cứu thử nghiệm xác định các đặc trưng mỏi vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D13E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 46, 6/2014, trang 35-42.
5 30-09-2014 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Tính toán kiểm nghiệm tuổi bền mỏi kết cấu khung giá chuyển hướng đầu máy D13E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 47, 9/2014.
6 30-01-2015 Nguyễn Đức Toàn. Ứng dụng quy luật phân bố beta trong đánh giá độ tin cậy của các thiết bị cơ khí. Hội nghị khoa học giảng viên trẻ khoa cơ khí - 30/01/2015.
7 31-10-2015 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Trường ĐH GTVT, Võ Trọng Cang, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG. Tp. HCM. Xây dựng chương trình thiết lập mối quan hệ giữa thông số dòng hỏng với thời gian làm việc của chi tiết có hư hỏng đột xuất và xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu có xét tới chi phí sửa chữa. Tạp chí Phát triển KH&CN (Đại học QG TP HCM), Tập 18, số K7-2015, trang 117-125.
8 06-11-2015 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Đức Toàn. Phương pháp đánh giá tuổi bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam theo quan điểm tổn thương tích lũy. Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV năm 2015. Tp. HCM NXB Đại học, Tập 1, trang 802-812, 06/11/2015.
9 06-11-2015 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Đức Toàn. Thử nghiệm, xây dựng đường cong mỏi, xác định giới hạn mỏi vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV năm 2015. Tp. HCM NXB Đại học, Tập 1, 06/11/2015.
10 30-11-2015 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Trường ĐH GTVT, Võ Trọng Cang, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG. Tp. HCM. Xây dựng chương trình tính toán cấu trúc tối ưu của chu trình sửa chữa các chi tiết và bộ phận đầu máy, toa xe có xét tới chi phí sửa chữa và thời hạn làm việc gamma phần trăm. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 11/2015, trang 134-139.
11 29-02-2016 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Trường ĐH GTVT, Võ Trọng Cang, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG. Tp. HCM. Xây dựng chương trình xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu của chi tiết đầu máy, toa xe hư hỏng đột xuất có xét tới chi phí sửa chữa kế hoạch và sửa chữa đột xuất. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 50, 02/2016, trang 99-104.
12 30-08-2016 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Trường ĐH GTVT, Võ Trọng Cang, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG. Tp. HCM. Xây dựng chương trình tính toán hệ thống chu kỳ sửa chữa tối ưu của các chi tiết và bộ phận đầu máy, toa xe hư hỏng đột xuất theo chi phí tối thiểu cho sửa chữa kế hoạch và sửa chữa đột xuất. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 53, 8/2016.
13 31-10-2016 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Thiết lập quy trình và chương trình thử nghiệm mỏi kéo-nén vật liệu kim loại trên máy thử nghiệm mỏi LFV 500-HH của hãng Walter+bai AG. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 54, 10/2016, trang 3-7.
14 28-02-2017 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Xây dựng chương trình tính toán tuổi bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy, toa xe theo phương pháp tổn thương tích lũy của Xavoxkin A.N và Puzankov A.D. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 56, 02/2017.
15 30-04-2017 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Đánh giá tuổi bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy D13E và toa xe khách Rumani theo phương pháp tổn thương tích lũy của Xavoxkin và Puzankov. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 57, 4/2017.
16 31-07-2017 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Trường ĐH GTVT, Võ Trọng Cang, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG. Tp. HCM. Determining the Optimized Repair Cycle Structure Considering the Repairing Cost and the Gamma-Percent Lifetime. International Journal of Mechanical Engineering and Applications, Volume 5, Issue 4-1, July 2017.
17 31-10-2017 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Xây dựng chương trình tính toán sức bền của bộ trục bánh xe đầu máy theo phương pháp truyền thống. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 60, 10/2017.
18 31-10-2017 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Xây dựng chương trình tính toán thiết kế bộ trục bánh xe đầu máy theo độ tin cậy của sức bền và hiệu ứng tải trọng. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 60, 10/2017.
19 31-12-2017 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Xây dựng chương trình tính toán thiết kế bộ trục bánh xe đầu máy theo độ tin cậy của các mối ghép có độ dôi. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 61, 12/2017.
20 03-04-2018 Nguyễn Đức Toàn. Ứng dụng quy luật phân bố Weibull trong đánh giá độ tin cậy và tuổi bền máy. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp - 03/4/2018.
21 30-06-2018 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Trường ĐH GTVT, Võ Trọng Cang, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG. Tp. HCM. Xây dựng chương trình tính toán xác định thời hạn làm việc của các phần tử cơ khí hư hỏng do mòn. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 64, 6/2018.
22 31-08-2018 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Xây dựng chương trình tính toán xác định thời hạn làm việc của các phần tử cơ khí hư hỏng đột ngột có phục hồi. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 65, 8/2018.
23 05-10-2018 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Trường ĐH GTVT, Võ Trọng Cang, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG. Tp. HCM. Xây dựng chương trình tính toán xác định thời hạn làm việc của các phần tử cơ khí hư hỏng đột ngột không phục hồi. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - VCME 2018.
24 05-10-2018 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Xây dựng chương trình tính toán thiết kế bộ trục bánh xe toa xe theo độ tin cậy của các mối ghép có độ dôi. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - VCME 2018.
25 05-10-2018 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Xây dựng chương trình tính toán thiết kế bộ trục bánh xe toa xe theo độ tin cậy của sức bền và hiệu ứng tải trọng. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - VCME 2018.
26 31-10-2018 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Đánh giá tuổi bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành Đường sắt Việt Nam. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, 10/2018.
27 30-11-2018 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Xây dựng chương trình tính toán xác định thời hạn làm việc của hệ thống cơ khí có các phần tử liên kết nối tiếp có phục hồi. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 11/2018.
28 30-04-2019 Vũ Tuấn Đạt, Nguyễn Đức Toàn. Tính bền kết cấu khung giá chuyển hướng toa xe hàng MC bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 69, 4/2019.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-05-04 Đỗ Đức Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Đức Toàn, Trường ĐH GTVT, Võ Trọng Cang, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG. TP. HCM. "Cơ sở đánh giá độ tin cậy của các chi tiết máy và phương tiện hư hỏng do mòn". NXB Đại học Quốc Gia TP. HCM, TP. HCM 2016 (ISBN: 978-604-73-4150-4)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện