Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Ngọc Tú
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
6 năm
Bộ môn:
Điều khiển học
Điện thoại:
+84985810729
• Điều khiển logic, điều khiển mờ, điều khiển phân phối tối ưu hóa trên cơ sở hệ thống đa tác tử.
STT Thời gian Nội dung
1 15-05-2012 "Nghiên cứu điều khiển mô hình cánh tay Robot Katana 6 bậc tự do phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy" (2012), Đề tài NCKH cấp trường, Trường Đại học GTVT (chủ trì).
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2014 15-06-2018 Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung, Tp Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Nghiên cứu sinh tiến sĩ
STT Thời gian Bài báo
1 04-11-2010 Nguyễn Văn Tiềm, Lê Hoài Đức, Trần Ngọc Tú (2010), "Bộ suy diễn cho thiết bị chẩn đoán trên xe ô tô". Tạp chí Khoa học GTVT, Trường Đại học GTVT, Bộ GDĐT, số 32,11/2010, tr. 166-171 và tr.205.
2 29-07-2016 Tran Ngoc-Tu, Liu Xiao-Kang, Wang Yan-Wu, "Distributed optimization problem for second-order multi-agent networks with only position interaction", Proceedings of the 35th Chinese Control Conference, 2016, pp.2746-2750
3 29-05-2017 Ngoc-Tu Tran, Xuan Feng,Wen-Yuan Xu, Na Zhan, Xi Wang, "A double-integrator system for distributed optimization of convex cost functions", Proceedings of the 29th Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 2017, pp. 6201-6206
4 04-07-2017 Ngoc-Tu Tran, Yan-Wu Wang, Wu Yang, "Distributed optimization problem for double-integrator systems with the presence of the exogenous disturbance", Neurocomputing, 272, 2018, pp. 386-395
5 13-10-2017 Ngoc-Tu Tran, Yan-Wu Wang, Xiao-Kang Liu, Jiang-Wen Xiao, "Distributed optimization of second-order multi-agent systems by control algorithm using position only interaction with time-varying delay" IET Control Theory & Applications, 11(15),2017, pp. 2549-2558.
6 24-10-2017 Ngoc-Tu Tran, Jiang-Wen Xiao, Yan-Wu Wang, Wu Yang, "Distributed Optimization Problem with Communication Delay and External Disturbance", International journal of systems science, 48(16),2017, pp. 3530-3541
7 08-01-2018 Van Giao Nguyen, Xuexun Guo, Chencai Zhang, Ci Chen, Ngoc-Tu Tran, The Analysis of Electric Power Steering Base on Fuzzy-PI Control, in: Proceedings of 4th International Conference on Systems and Informatics, 2017, pp. 121-126.
8 02-03-2018 Ngoc-Tu Tran, Yan-Wu Wang, Xiao-Kang Liu, Jiang-Wen Xiao, Yan Lei "Distributed optimization problem for second-order multi-agent systems with event-triggered and time-triggered communication", Journal of the Franklin Institute, https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2018.02.009
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện