Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thu Hường
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
7 năm
Bộ môn:
Công nghệ phần mềm
Điện thoại:
0966047698
• - Xây dựng ứng dụng trên PC
• - Xây dựng ứng dụng web
• - Xây dựng ứng dụng trên android
• - programming analysis
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện