Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đoàn Trọng Ninh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
7 năm
Bộ môn:
Quản trị kinh doanh
Điện thoại:
0983228986
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-05-28 Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học (tham gia) - Trường Đại học Giao thông Vận tải.
2 2017-05-08 Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị (tham gia) - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện